«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus : Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - PALKEET

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024241
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-560636

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2272612-8
Postiosoite:Pl 49
Postinumero:80101
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eeva Puotila
Puhelin:+358 295562033
Sähköpostiosoite:eeva.puotila@palkeet.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.palkeet.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - PALKEET
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Työterveyshuollon palvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85120000-6)
Sairaanhoitohenkilöstön palvelut. (85141000-9)
Fysikaalinen hoito. (85142100-7)
Optikon palvelut. (85160000-8)
Lääketieteelliset kuvantamispalvelut. (85150000-5)
Hammashoitopalvelut. (85131000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043) , Helsingin seutu (S011) , Hämeenlinnan seutu (S051) , Mikkelin seutu (S101) , Joensuun seutu (S122)
Helsingin seutu Hämeenlinnan seutu Mikkelin seutu Joensuun seutu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö pyysi tarjouksen työterveyshuollon palveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 1 DPS:n kohde ja ehdot sekä liitteessä 2 Asiakkaan hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 147-337320

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - PALKEET

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-5
Postiosoite:Pohjoinen Hesperiankatu 17 C
Postinumero:00260
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 503667090
NUTS-koodi:Suomi (FI)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1500000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1500000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintapäätös on tehty ja toimitettu tarjoajille 30.8.2019. Muutoksenhakumenettely hankintalain mukaisesti seuraavien määräaikojen puitteissa. - Asianosainen voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista. - Valitus markkinaoikeuteen: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Palkeet
Postiosoite:Pl 49
Postinumero:80100
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@palkeet.fi
Internet-osoitehttp://www.palkeet.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin