«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Forssan kaupunki : Kehitysvammaisten sosiaalisen työtoiminnan henkilökuljetukset

22.11.2019 15:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024239
Tarjoukset 16.12.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Forssan kaupunki
Y-tunnus 0145626-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Työvoitto työllisyyspalvelut / Työvalmennuskeskus Aktiivi
Yhteyshenkilö Jaakko Leskinen
Postiosoite Turuntie 18
Postinumero 30100
Postitoimipaikka Forssa
Maa Suomi
Puhelin +358505640014
Sähköpostiosoite jaakko.leskinen@forssa.fi
Faksi +358341415227
Internet-osoite (URL) http://www.forssa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/forssa?id=262756&tpk=61544289-39a7-400c-b4f1-dd64facd371b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kehitysvammaisten sosiaalisen työtoiminnan henkilökuljetukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
262756
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on asiakkaiden kuljetus sosiaaliseen työtoimintaan, jota tuotetaan Työvalmennuskeskus Aktiivissa osoitteessa Perkiöntie 3 30300 Forssa. Hankinnan hinta-arvio sisältää mahdolliset optiot. Hankintaan ei osallistu muita tahoja. Tarjousta pyydetään kokonaistarjouksena. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla. HANKINNAN KOHDE Tarjouspyyntö koskee liitteen "Reitti 2020" mukaisen ostoliikenteen kuljetuksen hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 3.2.2020 - 31.1.2021 välisen ajan, yhteensä 203 päivää. Asiakkaat kulkevat Jokioisten suunnalta, yhteensä kahdeksan (8) henkilöä päivittäin. Hankinnan kohteen reitti on määritelty tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä REITTI.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Taksipalvelut. (60120000-5) Kuljetukseen (MA09-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Forssan seutu (S053)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
3.2.2020 - 31.1.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset on esitetty soveltuvuusvaatimuksissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset on esitetty soveltuvuusvaatimuksissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille miltään osin korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Pyydämme tarjousta määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksenä valinnalle tarjoajan sitoutuminen solmia oheisen mallin mukainen sopimus kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen. Liite "Sopimusluonnos 2020". Tilaaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan samalla tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta. Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, tilaaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 16.00
Lisätietoja

Ainoastaan sähköiseen tarjouspalvelu-järjestelmään määräajassa lähetetyt tarjoukset huomioidaan.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin