«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Nestekromatografia-massaspektrometri steroidianalytiikaan (LC-MS/MS), Nordlab Oulu

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024233
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-559513

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päivi Kurjenniemi
Puhelin:+358 83155308
Sähköpostiosoite:paivi.kurjenniemi@ppshp.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nestekromatografia-massaspektrometri steroidianalytiikaan (LC-MS/MS), Nordlab Oulu
Viitenumero:
70824
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on nestekromatografia-massaspektrometri olemassa olevan laitteiston varalaitteistoksi kokoveren immunosupressanteille huolto- ja vikatilanteissa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 352680.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on nestekromatografia-massaspektrometri olemassa olevan laitteiston varalaitteistoksi kokoveren immunosupressanteille huolto- ja vikatilanteissa.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
70824
Nimi:
Nestekromatografia-massaspektrometri steroidianalytiikaan (LC-MS/MS), Nordlab Oulu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
22.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A/B Sciex Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22883422
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:352680 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinnan kohteena on nestekromatografia-massaspektrometri olemassa olevan laitteiston varalaitteistoksi kokoveren immunosupressanteille huolto- ja vikatilanteissa. Nordlab laboratorio teki steroidianalytiikan tuotantoratkaisua koskevan hankinnan käyttöönoton vuonna 2017. Nordlab Oulun aluelaboratorioon hankittiin Ab Sciex Oy:n toimittama LC-MS/MS –laitteisto menetelmineen seerumin testosteronin (S-Testo) ja kokoveren immunosupressanttien (B-CyA ja B-Tacro) analytiikkaan. Laitteistolla on käytössä ohjelmisto, jolla hallinnoidaan laitteistoa ja menetelmiä sekä käsitellään tuloksia. Immunosupressantti-menetelmä on samalla tulostasolla kuin Huslabin vastaava analytiikka on. Kansallisella tasolla elinsiirrot on keskitetty Helsinkiin (HUS), mutta potilaat kuitenkin siirretään leikkauksen jälkeen oman sairaanhoitopiirin alueelle tai lähimpään yliopistosairaalaan. Yksi keskeisimmistä lääkityksistä elinsiirtopotilaiden osalta ovat immunosupressantit. Potilaiden lääkityksen seuranta on potilasturvallisuuden vuoksi oltava samalla menetelmällä tehty kuin se on elinsiirtoja suorittavassa yksikössä (HUS). Nordlab Oulussa on tällä hetkellä yksi laite (Ab Sciex Oy), jolla kyseisiä immunosupressantteja voidaan diagnosoida. Jotta laboratorio voi taata tulosten vastaamisen niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu, tulee laboratoriossa olla saatavilla varalaitejärjestelmä kokoveren immunosupressanteille huolto- ja vikatilanteissa. Lisääksi lisääntyvien näytemäärien vuoksi nykyinen kapasiteetti ei ole enää riittävä. Ainoastaan Ab Sciex Oy voi teknisestä syystä toteuttaa hankinnan siten, että Nordlabin toimialueen potilailla on yhtenäinen tulostaso HUS:n kanssa immunosupressanttien osalta sekä tuotantoprosessi tämän tutkimuksen osalta on turvattua. Laitteiston keskeinen toiminta on myös samanlaista mikä nykyisellä immunosupressantti-analytiikalla ja seerumin testosteroni –analytiikalla on. Immunosupressanttien osalta hankinta on kiireellinen, jotta voidaan taata jatkuva analysointi.

«« Takaisin