«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Henkilökohtainen työnhakuneuvonta

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024229
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-560640
Tarjoukset 31.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262078&tpk=aa164d3e-e707-4d17-95f4-6f6ff7b56655

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Itsenäisyydenaukio 2
Postinumero:20800
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Säippä
Puhelin:+358 295022674
Sähköpostiosoite:sari.saippa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262078&tpk=aa164d3e-e707-4d17-95f4-6f6ff7b56655

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262078&tpk=aa164d3e-e707-4d17-95f4-6f6ff7b56655
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilökohtainen työnhakuneuvonta
Viitenumero:
VARELY/4612/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan tavoitteena on tarjota TE-toimiston henkilöasiakkaille tukea ja neuvontaa yksilöllisenä palveluna matalalla kynnyksellä. Neuvontapalvelu opastaa asiakkaita TE-toimistossa asioimisessa ja sähköisten työnhaun kanavien käytössä. Palvelu hankitaan ensisijaisesti TE-toimiston Turun toimipaikkaan, jonne pysyvä, 4 palveluneuvojan resurssi, pääasiallisesti sijoitetaan. Palvelu on kiinteä osa toimipaikan päivittäistä asiakaspalvelua. Henkilökohtaista työnhakuneuvontaa voidaan tarjota myös muualla Varsinais-Suomessa 1-4 palveluneuvojan lisäresurssilla erikseen sovittuina ajankohtina ja tiloissa. Palveluntuottajalle varataan kohtuullinen aika lisäresurssien organisoimiseksi. Myös pysyvä resurssi, tai sen osia, voidaan lyhytkestoisesti sijoittaa muualle kuin Turun toimipaikkaan. Hankinnan kokonaisarvossa huomioitu resurssi on 4+(1-4) palveluneuvojaa (ks. kohta II.1.5) ajalle 12 kk+(3x12kk). Hankinta voi toteutua myös vain pysyvällä resurssilla.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Varsinais-Suomen TE-toimiston Turun toimipaikka

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelussa asiakkaat saavat opastusta, neuvontaa ja tietoa seuraavissa: - TE-toimistossa asioiminen, ml. työnhaun käynnistäminen - Sähköinen asiointi, erityisesti TE-palvelut -verkkosivut, Oma Asiointi ja Työmarkkinatori - työmarkkinat, työvoiman kysyntä Palvelussa asiakkaita ohjataan ja tuetaan hakeutumisessa seuraaviin: - avoimet työpaikat ja työnhaku, esim. työnhakuasiakirjojen laatiminen - koulutusmahdollisuudet ja muut osaamisen kehittämismuodot - työllistymistä edistävät palvelut mm. TE-toimiston valmennuspalvelut - muut työllistymistä tukevat palvelut esim. yrityspalvelut tai sidosryhmien palvelut Pääsääntöisesti palvelu tarjotaan päivystysluonteisesti itsepalvelualueella. Tarvittaessa yllä kuvattua ohjausta tarjotaan myös henkilökohtaisena palveluna asiakkaan tilanteeseen räätälöiden. Palvelu ei sisällä asiakaspalvelua, joka edellyttää viranomaisroolia tai Ura-tietojärjestelmää. Näissä tilanteissa asiakas ohjataan asioimaan TE-toimiston asiantuntijalle.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

TE-toimiston kanssa sopien voidaan osana työnhakuneuvontaa järjestää myös info-/teematilaisuuksia työnhausta, palveluista tms. Tilaisuuksien sisältö, kesto yms. yksityiskohdat sovitaan TE-toimiston kanssa. Myyjän edellytetään sitoutuvan palvelun kehittämiseen koko sopimuskauden ajan yhteistyössä TE-toimiston ja/tai muun työllistymispalveluja hoitavan toimijan (esim. kokeilukunta) kanssa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Löytyvät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

PALVELUN HINTA Palvelulle tulee määritellä 1 palveluneuvojan työpäivän hinta. Päivän kesto on 7 tuntia. Pääsääntöisesti henkilökohtaista työnhakuneuvontaa tarjotaan klo 9-16 välisenä aikana, mutta satunnaisesti voi olla tarve tarjota palvelua klo 8-18 välisenä aikana. Palvelu laskutetaan palveluneuvojien toteutuneiden työpäivien mukaan. Työpäivän hinnan tulee sisältää kaikki palvelun kustannukset (palkat, laitteet yms.) ja lisäksi erilaisten toteutustapojen ja toteutuspaikan vaihdoksista aiheutuvat kustannukset. Muita kustannuksia ei voi laskuttaa. KOHDERYHMÄ JA ASIAKASOHJAUS Palvelun kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston tai muun työllistymispalvelutoimijan työnhakija-asiakkaat, jotka tarvitsevat opastusta TE-toimistossa asiointiin ja muihin työnhakuunsa liittyviin kysymyksiin. Pääsääntöisesti asiakkaat hakeutuvat itsenäisesti päivystysluonteiseen palveluun TE-toimistoasioinnin tai vastaavan asiointinsa yhteydessä. Toissijaisesti työllistymispalvelujen asiantuntijat ohjaavat asiakkaita palveluun. Palveluun on mahdollista myös varata aika henkilökohtaista opastusta varten. Turun toimipaikassa on nykyisellään n. 50-80 neuvontatapahtumaa/asiakaskontaktia päivittäin. Merkittävä osa palvelussa asioivista työnhakijoista on maahanmuuttajia. Palveluneuvojien tulee nimikyltein tms. osoittaa työskentelevänsä muussa kuin viranomaisroolissa. PALVELUNEUVOJIEN PEREHDYTYS JA OSAAMISEN YLLÄPITO Myyjä vastaa henkilöstökoulutuksin ja perehdytyksellä siitä, että palveluneuvojien tiedot ja taidot työnhakuun liittyvissä asioissa ovat riittävällä tasolla (trendit, palvelut, verkkosivut, sosiaalinen media). Henkilökohtaisen työnhakuneuvonnan asiakaspalvelun tulee olla tasalaatuista. Myyjä ja TE-toimisto kokoontuvat säännöllisesti määrittelemällään tavalla sopimaan ja varmentamaan palvelun sujumiseen liittyvistä käytännön asioista. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat löytyvät tarjouspyynnön liitteistä. KONEET, LAITTEET JA TILAT TE-toimiston asiakaspäätteet ovat palvelun käytössä TE-toimiston Turun toimipaikan itsepalvelutiloissa. Muualla työskentelyä ja henkilökohtaista neuvontaa varten myyjä järjestää palveluneuvojien käyttöön tarvittavat tietokoneet ajanmukaisine ohjelmistoineen ja internet-yhteyksin. Asiakas voi halutessaan myös käyttää omaa tietokonettaan. Palvelua toteutetaan sitä varten osoitetuissa TE-toimiston tai muun työllistymispalvelun itsepalvelutiloissa tms. TE-toimiston Turun toimipaikassa käytössä on myös erillinen tila henkilökohtaista palvelua varten. RAPORTOINTI JA MUU SEURANTA PALVELUN TUOTEUTUMISESTA Myyjä raportoi palvelun toteuttamista koskevat tiedot kuukausittain. Raportointi on tarkemmin esitelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Lisäksi Myyjä kutsuu Ostajan ja TE-toimiston edustajat palvelun seurantakokoukseen vähintään kerran vuodessa. Kokouksin seurataan palvelun toimeenpanoa, laatua, vaikuttavuutta ja niiden kehittämistä. Seurantakokouksissa voidaan sopia vähäisistä poikkeamista sopimusmääräyksiin toimintaympäristön edellyttämällä tavalla. PALAUTTEEN KERÄÄMINEN Myyjä sitoutuu keräämään asiakkailta palautetta. Ostaja tai sopimuksen käyttäjä voi lisäksi seurata laatua omien tarpeidensa mukaisesti. Myyjän on toimitettava Ostajan tai sopimuksen käyttäjän laadunseurantaa varten pyytämät tiedot kohtuulliseen sovittuun määräaikaan mennessä. Palvelun laatua seurataan asiakaspalautteiden, palveluntuottajalta saatujen tietojen sekä tarkastuskäyntien perusteella. MUUTA HUOMIOITAVAA Työllisyyden kuntakokeiluilla voi käynnistyessään olla vaikutusta palvelun toimeenpanoon esim. mahdollisten lisäresurssien tarpeeseen ja sijoittamiseen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin