«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Multimäki 2020 alue (Projekti 2587)

22.11.2019 13:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024218
Tarjoukset 16.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Pasi Piironen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133373949
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=263189&tpk=e415ed13-5508-40e3-bc7b-71879aab8ea1
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Multimäki 2020 alue (Projekti 2587)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
263189
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen maanrakennusurakasta. Hanke sisältää alla luetellun Joensuun kaupungin Multimäen (19) kaupunginosassa sijaitsevan Multimäki 2020 alueen rakentamisen. 1. Multimäki (19) asemakaava-alue: a) Timoteintie välillä Heinäpellontie – noin plv 170 b) Timoteintie pp-tie c) Puntarpääntie välillä Heinäpellontie – noin plv 130 d) Puntarpääntieltä kiinteistön ajoneuvoliittymä e) Viheralueet f) Muut urakkarajaliitekartassa Multimaki_2020_urakka-alue / 16.10.2019 / TR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen Piirustusluettelo_Multimaki_2020 / 17.11.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Kadun varrella oleville tonteille tulee olla liikennekelpoinen väylä 15.5.2020 mennessä ja rakennusvaihe I töiden tulee valmistua 31.5.2020 mennessä. Koko kadunrakennusurakan viimeistelytöineen tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 18.6.2021. Työmaanesittely pidetään 5.12.2019 klo 9.30 kohteella Multimäessä, Joensuussa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin