«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Asuntojen myyntijärjestelmä Hitas-, puolihitas- ja asumisoikeusasunnoille

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024211
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-560367

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sanna.wells@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asuntojen myyntijärjestelmä Hitas-, puolihitas- ja asumisoikeusasunnoille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on myyntijärjestelmä, jonka tarkoitus on toimia HITAS- ja HASO-asuntojen asiakas- ja kohdetietojen hallintajärjestelmänä sekä myyntiprosessia tukevana järjestelmänä. Järjestelmän tarkoitus on toimia osakirjanpitojärjestelmänä ja sen on kyettävä vastaanottamaan CSV-muotoista siirtoaineistoa. Hankittavalla järjestelmällä pyritään korvaamaan useaan eri järjestelmään hajautunut prosessi ja automatisoimaan myynnin eri vaiheita. Nykytilanne vaatii myyjiltä paljon manuaalista työtä ja prosessi on turhan henkilöriippuvainen. Tavoitteena on löytää ja sovittaa valmisohjelmisto täyttämään tarve. Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden työn toteutuksen kannalta, ja voisi vaarantaa järjestelmän laadukkaan kokonaisarkkitehtuurin toteutumisen, toimivan lopputuloksen saavuttamisen ja kohtuullisessa aikataulussa pysymisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385383

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Asuntojen myyntijärjestelmä Hitas-, puolihitas- ja asumisoikeusasunnoille

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin