«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Perusturvakuntayhtymä Akseli : Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avustamisen palvelut

25.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024208
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 228-560366

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Perusturvakuntayhtymä Akseli
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2338872-2
Postiosoite:Moisiontie 18
Postinumero:21270
Postitoimipaikka:Nousiainen
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marika Tuimala
Puhelin:+444 357555
Sähköpostiosoite:marika.tuimala@soteakseli.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.soteakseli.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avustamisen palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Perusturvakuntayhtymä Akseli järjestää tarjouskilpailun vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustamisen palveluiden tuottamisesta.

Tämän kilpailutuksen kautta tullaan hankkimaan henkilökohtaista apua Perusturvakuntayhtymä Akselin vaikeavammaisille asiakkaille yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hankittavia ostopalveluita käytetään suuremmilta osin henkilökohtaisen avustajapalveluiden hankintaan, vain pieni määrä hankittavasta palvelusta on henkilökohtaista ammatillista avustajapalvelua. Kuntayhtymä tuottaa avustajapalveluita myös itse sekä ostaa palvelua kolmannelta, tästä hankinnasta erillisen sopimuksen perusteella. Kilpailutuksen tuloksena muodostettiin puitejärjestely.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 430000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen avustajapalvelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vammaispalvelulain (380/1987) mukainen henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua.Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Vammaista avustetaan henkilökohtaisesti niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Molemmat osa-alueet sisältävät hankintayksikön option jatkaa sopimusta 12 kuukautta kerrallaan kuitenkin enintään 24 kuukauden ajan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen ammatillinen avustajapalvelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ammatillista avustajapalvelua hankitaan silloin, kun asiakkaan palvelutarve sisältää tavanomaisen avustajapalvelun lisäksi säännöllisesti avustustehtäviä, jotka ovat erityisen vaativia ja edellyttävät avustajalta ammatillista työotetta ja osaamista. Ammatillisen avustajapalvelun sisältö mainitaan asiakkaan päätöksessä ja palvelun tilauksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Molemmat osa-alueet sisältävät hankintayksikön option jatkaa sopimusta 12 kuukautta kerrallaan kuitenkin enintään 24 kuukauden ajan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 118-289935

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen avustajapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Med Group Oy/ONNI hoiva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2080120-0
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:430000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen avustajapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Posti Kotipalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2501969-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:430000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen avustajapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:430000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen ammatillinen avustajapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Med Group Oy/ONNI hoiva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2080120-0
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:430000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Puitesopimus henkilökohtainen ammatillinen avustajapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:430000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin