«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Espoonlahden urheilupuiston tekojääradan huoltorakennus, kokonaisurakka

22.11.2019 12:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024199
Tarjoukset 16.12.2019 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelut-liikelaitos
Yhteyshenkilö Arvo Pount
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358981621
Sähköpostiosoite tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=262771&tpk=949bdde3-bbb7-462f-b2f9-3bf10d31f7c9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Espoonlahden urheilupuiston tekojääradan huoltorakennus, kokonaisurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
4889/2019
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki pyytää kokonaishintatarjousta Espoonlahden urheilupuiston tekojääradan huoltorakennuksen rakentamisesta tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Kohteen osoite on Espoonlahdentie 2, 02360 Espoo. Rakennusurakka käsittää huoltorakennuksen rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täyteen käyttökuntoon saatettuna. Tilaaja on teettänyt erillisenä urakkana huoltorakennuksen paalulaatan perustuksineen. Huoltorakennus rakennetaan valmiin paalulaatan päältä. Tarkat urakkarajat on esitetty teknisissä asiakirjoissa. Rakennuksen pohja- ja perustusurakka valmistuu helmikuussa jääradan jäähdytysputkiston rakentamista ja tekonurmen asennusta sekä pienempiä viimeistely- ja maisemointitöitä lukuun ottamatta, joita jatketaan maalis-toukokuulle huoltorakennuksen urakka-alueen ulkopuolella. Urakkamuotona on kokonaisurakka ja kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt työt sisältyvät kokonaisurakkaan. Kokonaisurakoitsija toimii hankkeessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sopimusehdot YSE98 urakkaohjelmassa mainituin poikkeuksin ja tarkennuksin. Huoltorakennuksen urakka-aika on kuusi (6) kuukautta, töiden tulee olla täysin valmiit ja rakennuttajalle luovutettuna elokuun 2020 loppuun menneessä. Rakennuttaja edellyttää että tarjoaja on tutustunut rakennuspaikkaan, sen sijaintiin ja olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Hankkeelle on olemassa rakennuslupa joka on tarjouspyynnön liitteenä. Lupa on lainvoimainen. Rakennuslupa käsittää yhdessä pesäpallokentän/tekojääradan ja huoltorakennuksen rakentamisen. Tekojäärata sekä huoltorakennuksen maanrakennus-, pohja- ja perustustyöt eivät sisälly huoltorakennuksen urakkaan teknisissä asiakirjoissa esitetyn urakkarajan mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee huomioida kaikki rakennusluvassa pääurakoitsijalle osoitetut velvollisuudet. Pääurakoitsijan päätoteutusvelvollisuus on voimassa siihen asti kunnes kaikki urakkasopimuksen mukaiset työt kohteessa on hyväksytysti suoritettu. Urakoitsijan tulee nimetä työmaalle työturvallisuudesta vastaava, työmaan puhtaudesta ja pölynhallinnasta vastaava sekä rakennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Työssä noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia Suomen lakeja, asetuksia ja normeja sekä suomalaisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä siltä osin, kuin ne koskevat valmistusta, työturvallisuutta ja muuta toimintaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoist (1397/2016) Kyseessä on kansallisen hankintarajan ylittävä hankinta. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) kelpoisuusehtojen täyttymisen arviointi 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3) tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 23.00
Lisätietoja

Kansallisen hankintarajan ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut, tai hänen katsostaan saaneen päätöksen tiedoksi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin