«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kirkkonummen kunta : Gesterbyn koulukeskus, rakennuttajakonsultti

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024184
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-557409
Osallistumishakemukset 08.01.2020 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=261974&tpk=c98dd381-7a86-43a2-93a8-979eb3aead02

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203107-0
Postiosoite:PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero:02401
Postitoimipaikka:Kirkkonummi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hanne Nylund
Puhelin:+358 401269688
Sähköpostiosoite:hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Faksi:+358 98786053
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kirkkonummi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=261974&tpk=c98dd381-7a86-43a2-93a8-979eb3aead02

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=261974&tpk=c98dd381-7a86-43a2-93a8-979eb3aead02
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Gesterbyn koulukeskus, rakennuttajakonsultti
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

GESTERBYN KOULUKAMPUS (GWP-kampus), HANKKEEN KUVAUS Rakennushankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteiset n. 15 000 brm2 tilat Gesterbyn koululle, Papinmäen erityiskoululle, Winellska skolanille, sekä Prästgårdsbackens Daghemille, yhteensä n. 1 400 lapselle. Gesterbyn koulukeskus koostuu tällä hetkellä seitsemästä erillisestä rakennuksesta. A-rakennus on rakennettu neljässä eri osassa 1975 alkaen, joista uusin osa on valmistunut vuonna 2007 ja sen laajuus on n. 4 700 brm2. F-rakennus on valmistunut vuonna 1997 ja sen laajuus on n. 1 500 brm2. Muut rakennukset ovat elinkaarensa päässä. Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa 20 - 25 vuoden elinkaarihankkeena. Urakan kilpailutusmuoto on kilpailullinen neuvottelumenetely. Urakkaneuvotteluiden aikana on tarkoitus ratkaista edellämainittujen uudempien rakennusten toimenpide ja niiden mahdollinen sisällyttäminen elinkaaren piiriin. Urakkakilpailussa tavoitteena valintaperusteelle on hinta/laatu pisteytys.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 990000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kirkkonummi (K257)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

GESTERBYN KOULUKESKUS (GWP-KAMPUS), RAKENNUTTAMISPALVELUT: Rakennuttamispalveluiden hankintamenettelynä on neuvottelumenettely, jossa valintaperusteena on hinta/laatupisteytys. Toimeksiantoon kuuluu RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ18 mukaiset kohtien C-K tehtävät elinkaarihankkeeseen soveltuvin osin. Tehtävän sisältö tarkennetaan urakkaneuvotteluissa. Lisäksi toimeksianto sisältää option työmaan rakennustöiden, maanrakennuksen, LVI- ja sähkötöiden valvonnan ja Tervetalo-koordinaattorin tehtävät ja muita mahdollisia tehtäviä. Toimeksiannon sisältö tarkennetaan hankintaneuvotteluiden jälkeen. Muusta projektiorganisaatiosta keskustellaan hankintaneuvotteluissa ja niistä päätetään myöhemmin. Projektiorganisaatio voi pitää sisällään rakennustöiden ja talotekniikan valvojia sekä muita asiantuntijoita. Muu mahdollinen projektiorganisaatio pisteytetään erikseen kokemuksen perusteella. Hankintaneuvotteluiden jälkeen tilaaja tarkentaa tehtävän toimeksiannon sisältöä ja pyytää neuvotteluihin valituilta palveluntarjoajaehdokkailta kattohintaisen tarjouksen. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy liiteasiakirjoista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Katso liite 1

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot muista mahdollisista valvonta- ja asiantuntijapalveluista

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. liite 1

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.4.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin