«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Liikenne- ja viestintävirasto : Merenmittausohjelma 2020-2024

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024157
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-557159

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikenne- ja viestintävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2924753-3
Postiosoite:Kumpulantie 9
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seppo Mäkinen
Puhelin:+358 295345000
Sähköpostiosoite:merenmittaus@traficom.fi
Faksi:+358 295345095
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.traficom.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Merenmittausohjelma 2020-2024
Viitenumero:
TRAFICOM / 187300 / 05.01.25.00 / 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Merenmittauspalvelut. (71353100-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Merenmittausohjelma 2020-2024 on koottu viranomaisten ja asiakkaiden tarpeista (mm. merikartoituksen asiakastyytyväisyyskysely veneilylle) ja sen avulla koordinoidaan merenmittauspalveluhankintojen toteutus kustannustehokkaasti ja yhteiskunnan kokonaistarpeet huomioiden. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Merikartoituksen muiden toimijoiden ja Väyläviraston Vesiväylänpidon Meriväylät- ja Sisävesiväylät yksiköiden sekä Merivoimien kanssa. Ohjelman toteutuksen tuloksena saadaan syvyystietorekisteriin peittäviä merenmittaustietoja Suomen aluevesiltä. Ohjelman pohjalta tehdään vuosittainen merenmittaussuunnitelma, jossa kuvataan uudet ja jatkuvat merenmittaustyöt. Liikenne- ja viestintävirasto kilpailuttaa merenmittaustyöt tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja ajanjaksoille.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Syvyyskartoituspalvelut. (71351923-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen vesialueet, sekä merialueilla, että sisävesillä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km2 ja sisävesillä 6 600 km2. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700 – 1000 km2 vuodessa.

II.2.6) Arvioitu arvo
25000000.00 EUR
II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
10.1.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km2 ja sisävesillä 6 600 km2. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700 – 1000 km2 vuodessa. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluu tarkastaa valtakunnan merirajapisteiden peruspisteet 30 vuoden välein. Peruspisteiden tarkastustyö aloitetaan valmistelevilla töillä jo 2019 ja tulosten on oltava valmiita viimeistään 2024 vuoden lopussa. Merenmittausohjelma 2020-2024 liiteasiakirja sisältää epävirallisen englanninkielisen käännöksen. Kun tähän ennakkoilmoitukseen ei saa liittää asiakirjoja, Merenmittausohjelma 2020-2024 asiakirjan voi tilata sähköpostilla osoitteesta merenmittaus@traficom.fi

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin