«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue : Bortetsomibivalmisteita koskeva tarjouspyyntö 6/2019 hankintakaudelle 1.2.2020 - 31.12.2020

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024129
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-565903
Tarjoukset 29.12.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://kilpo.fi/

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15675350
Postiosoite:PL440
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kilpo.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:HUS Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit mukaan lukien Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote, tarkemmin tarjouspyynnössä
Postitoimipaikka:PL 440
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kilpo.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@eksote.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.eksote.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phhyky.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://kilpo.fi/

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://kilpo.fi/
Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://kilpo.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Bortetsomibivalmisteita koskeva tarjouspyyntö 6/2019 hankintakaudelle 1.2.2020 - 31.12.2020
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Solunsalpaajat ja sytostaatit sekä immunomodulantit. (33652000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HUS Apteekki tulosalue pyytää tarjoustanne bortetsomibivalmisteista (ATC-ryhmä L01BA04), tarkemmin tarjouspyynnössä 6/2019.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3500000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Solunsalpaajat ja sytostaatit sekä immunomodulantit. (33652000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HUS Apteekki tulosalue pyytää tarjoustanne bortetsomibivalmisteista (ATC-ryhmä L01BA04), tarkemmin tarjouspyynnössä 6/2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
3500000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja / Tarjoajalla on

*hankintaa koskevan liiketoiminnan harjoittamisoikeus, Tarjoaja on kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkitty

*merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

*ulkomainen Tarjoaja toimittaa pyynnöstä rekisterinotteet

*suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, eläkemaksunsa ja tapaturmavakuutusmaksunsa ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan

*voimassa oleva lääkevahinkovakuutus

*voimassa oleva ympäristöohjelma

Tarjoaja noudattaa

*vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto

*Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä

*Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan tai osahankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät *Tarjoajalla on vakaa taloudellinen tilanne ja tarjoajan maksuvalmius on kunnossa

Tarjoaja vakuuttaa:

*että siihen ei kohdistu Euroopan Unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita

*ettei sitä koske hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste eikä hankintalain 81 §:n harkinnan mukainen poissulkemisperuste

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.12.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 29.2.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.12.2019 09:00
Paikka: HUS Apteekki, Meilahti
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019
«« Takaisin