«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Valkeakosken kaupunki : Hoitovuoteet varusteineen ja yöpöydät uuteen terveyskeskussairaalaan

21.11.2019 15:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024127
Tarjoukset 16.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Valkeakosken kaupunki
Y-tunnus 0157568-2
Yhteyshenkilö Tuomo Hemminki
Postiosoite Sääksmäentie 2
Postinumero 37600
Postitoimipaikka Valkeakoski
Maa Suomi
Puhelin +358403357433
Sähköpostiosoite tuomo.hemminki@valkeakoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.valkeakoski.fi/portal/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/valkeakoski?id=258552&tpk=d8f4b209-f6c1-45f1-91db-59e1915d0c8a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hoitovuoteet varusteineen ja yöpöydät uuteen terveyskeskussairaalaan
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VLK/2486/02.06.00/2019
Hankinnan kuvaus

Toukokuussa 2020 käyttöön otettavaan Valkeakosken uuteen terveyskeskussairaan tulee hankkia 91 kappaletta uusia sairaalasänkyjä, varusteineen ja yöpöytineen. Hankintayksikkö voi muuttaa lopullisen tilaussopimuksen hankintamäärää enintään neljällä sairaalasängyllä ja enintään neljällä yöpöydällä. Tavarat tulee toimittaa ajalla 1-15.4.2020 perille käyttökohteeseen (siellä kuhunkin potilashuoneeseen) toimitettuna ja purettuna, käyttökuntoon asennettuna ja pakkausmateriaalit pois kuljetettuna. Sopimus tehdään yhden toimittajan kanssa. Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa kriteerinä halvin hinta. Hinta tulee ilmoittaa hoitosänkyä kohden ja yöpöytää kohden.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveydenhuollon kalusteet. (33192000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Valkeakoski (K908)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
21.1.2020 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Toimittajan tulee olla hankinnan kohteena olevien tuotteiden osalta toimituksissaan luotettava ja täsmällinen sekä riittävän kokenut. Tätä varten toimittajalla on oltava ainakin 3 vuoden kokemus hankinnan kohteena olevien tuotteiden toimittamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee ilmoittaa tiiviinä luettelona tarjouksessa viimeisen 3 vuoden aikana toteutetut vähintään 3 vastaavan suuruusluokan toimitusta Suomessa olevalle sairaalatoimintaa harjoittavalle tilaajalle.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi toimittaja. Hankinnassa noudatetaan julkista hankinnoista annettua lakia muutoksineen ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 2014).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin