«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 19 KVR-urakka

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024123
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-556220
Tarjoukset 20.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=263349&tpk=3f9f68f9-97a5-49fa-ab80-bcebf435c293

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565281-0
Postiosoite:Upseerinkatu 3 B
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Taivainen
Puhelin:+358 500471274
Sähköpostiosoite:heikki.taivainen@espoonasunnot.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoonasunnot.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=263349&tpk=3f9f68f9-97a5-49fa-ab80-bcebf435c293

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=263349&tpk=3f9f68f9-97a5-49fa-ab80-bcebf435c293
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 19 KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt. (45211340-4), Rakennustyöt: monikerros- (IA16-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Yhden Ara-korkotukilainoitetun pistekerrostalon rakentaminen KVR-urakkana sisältäen suunnittelun Espoon Asunnot Oy:n suunnitteluohjeiden mukaisena Espoon Leppävaaraan kortteliin 51031 tulevalle tontille 2. Kohteen osoite on Majurinkatu 19, 02600 Espoo. Kaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 6000 + m400 (100) k-m2. Ohjeellisen viitesuunnitelman mukainen huoneistoala on yhteensä 4870 m2 ja liiketila 80 m2 ja asuntojen lukumäärä 93 kappaletta. Viitesuunnitelma on ohjeellinen ja lopullinen toteutus voi poiketa siitä. Tarjoushinta on annettava em. tavoitteellisten neliömäärien mukaisesti ja varsinaiseen sopimukseen korjataan hinta toteutuvien todellisten neliöiden mukaiseksi neliöiden suhteessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13900000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt. (45211340-4), Rakennustyöt: monikerros- (IA16-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde toteutetaan KVR-urakkana sisältäen pää- ja erikoissuunnittelun, työmaan johtovelvollisuuksien sekä työturvallisuus- ja kosteuskoordinaattoritehtävien lisäksi rakennustekniset- lvi-, sähkö- automaatio, maalaus-, piha- ja vihertyöt, joten tarjoajalla tulee olla siihen edellytykset ja valmiudet. Rakennushankkeen tarkempi selostus on esitetty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Suunnittelu aloitetaan esisopimuksella (arviolta tammi-helmikuussa 2020) ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Rakennuttaja pyrkii siihen, että urakkasopimukset voitaisiin tehdä mahdollisimman pian, kun suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa lainvoimainen ja urakkaneuvottelut saatu päätökseen sekä Espoon Asunnot Oy:n hallitus on hyväksynyt hankkeen, tehdystä hankintapäätöksestä ei valiteta ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyy kustannukset ja antaa aloittamisluvan. Rakennuttajan arvion mukaan rakennustyöt olisi mahdollista aloittaa marraskuussa 2020. Hankeen tarkempi aloitus sovitaan urakkaneuvotteluissa. Urakoitsija ei ole oikeutettu esittämään taloudellisia vaatimuksia, mikäli rakennuttaja ei hyväksy kilpailun tulosta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
13900000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:50 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset tai muu luotettava selvitys tai vastaavuus näistä, selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Osallistuja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Nämä vaatimukset urakoitsijan tulee sisällyttää myös suunnittelijoita ja aliurakoitsijoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Osallistujan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja suomen arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Espoon Asunnot Oy ei kuulu rakennusalan käännetyn arvolisäverovelvollisuuden AVL 8 c § piiriin. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja rikkeettömyyden varmistamiseksi tarjoajan on toimitettava tilaajalle soveltuvuusehtojen ja tilaajavastuulain mukaiset, ajantasaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnan suorittamiseen. Osallistujan vuotuisen liikevaihdon kolmen viimeisen päättyneen tilikauden keskiarvo tulee olla vähintään 15,0 milj. EUR / vuosi.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Suomen Asiakastieto Oy Rating Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Mikäli tarjouksen antajan rating-luokitusta ei ole saatavilla, on Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokan oltava 1-3.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo tärkeimmistä hankintakohdetta vastaavista, vähintään 3000 k-m2, uudiskerrostalourakoista Suomessa, niiden osoite, käyttöönottovuosi, kokonaisarvo, rakennuttaja / tilaaja, laajuus (rakennusoikeus k-m2 ja huoneistoala h-m2) joiden käyttöön otosta on kulunut enintään kolme vuotta. Lisäksi osallistujan tulee esittää vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavanlaisen uudiskerrostalorakennuskohteen rakentamisesta, viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Kohteen suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien tulee olla koulutukseltaan, kokemukseltaan ja ammatilliselta pätevyydeltään tehtävään soveltuvia ja Espoon rakennusvalvontakeskuksen hyväksyttävissä ko. tehtävään. Huomioitava, että työmaan johto- ja kokouskieli on suomi. Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden työnjohtajien on ymmärrettävä työsuoritusta ja työturvallisuutta koskevat ohjeet suomen kielellä. Tarjouksen antajan sekä hänen valitsemien suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.1.2020 13:10
Paikka: Espoon Asunnot Oy
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.11.2019
«« Takaisin