«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun puitejärjestely

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024118
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-558059
Tarjoukset 19.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259975&tpk=17454f31-2061-4231-9ee7-67556e4da6c9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Terhi Martins
Puhelin:+358 295021094
Sähköpostiosoite:terhi.martins@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259975&tpk=17454f31-2061-4231-9ee7-67556e4da6c9

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259975&tpk=17454f31-2061-4231-9ee7-67556e4da6c9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun puitejärjestely
Viitenumero:
UUDELY/10965/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. (98000000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun tavoitteena on kartoittaa puhelimitse yritysten palvelutarpeita rekrytointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen sekä tarjota tietoa julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 4. luvun 1 §:n mukaisista TE-toimiston, ja tarpeen mukaan myös sen yhteistyökumppaneiden, palveluista. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 1.2.2020 - 31.1.2021. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa enintään yhdellä puitesopimuksen pituisella optiokaudella. Puitesopimuskaudella palvelua arvioidaan sitoumuksettoman arvion mukaisesti hankittavan enintään 10 000 yritykselle. Tarkemmat tiedot palvelusta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1, Palvelukuvaus.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja kartoittaa puhelimitse työnantajayrityksen tarpeet rekrytointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen, antaa tietoa yrityksille suunnatuista TE-toimiston palveluista ja sopii jatkopalvelusta TE-toimiston kanssa. Puitesopimuksen perusteella tehtävissä palvelutilauksissa TE-toimisto määrittelee kriteerit liittyen kontaktoitavien yritysten toimialaan, maantieteelliseen sijoittumiseen ja kokoon liittyen. Puhelinneuvonnan ja kartoituksen kysymykset vaihtelevat palvelutilauksen mukaisesti. Palveluntuottaja toimittaa yritykselle myös materiaalia TE-toimiston palvelusta ja sopii jatkopalvelusta TE-toimiston kanssa. Tarkemmat tiedot palvelusta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Taustatietoa kilpailutuksen aiheeseen, Uudenmaan TE-toimiston työnantajapalveluihin, saattavilla osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyonantajalle.

II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.11.2019
«« Takaisin