«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen Tieto Oy : WIFI PAIKANNUS- POTILASVIRTA- JA HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄ (WLAN)

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024117
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-556629
Osallistumishakemukset 23.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=672

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kaakkois-Suomen Tieto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2369983-8
Postiosoite:Kymenlaaksonkatu 6
Postinumero:45700
Postitoimipaikka:Kuusankoski
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pauliina Karinkanta
Puhelin:+358 400281091
Sähköpostiosoite:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kymijoenict.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=672

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=672

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT-toimiala

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
WIFI PAIKANNUS- POTILASVIRTA- JA HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄ (WLAN)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tavoitteena on tuottaa paikannus-, potilasvirta ja henkilöturvajärjestelmä (”Järjestelmä”), jota tuotetaan tilaajalle itselleen ja tilaajan seuraaville asiakkaille: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle (PHHYKY), sekä Kouvolan kaupungille.

Hankinnan kohteena on Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä (WLAN) sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä laitteet. Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmä ja paikannus tulee perustua Wi-Fi teknologiaan (WLAN) ja järjestelmän tulee soveltuva myös SOTE-ympäristöön.

Hankittava järjestelmä asennetaan tilaajan palvelimille. Tilaaja varaa kuitenkin mahdollisuuden hankkia järjestelmän Saas-ratkaisuna joihinkin toimipisteisiin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Elektroniset laitteet. (31710000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lahti

Kouvola

Kotka

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä (WLAN) sekä siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä laitteet (sensorit). Järjestelmän tiedonsiirtomenetelmä ja paikannus tulee perustua Wi-Fi teknologiaan (WLAN) ja järjestelmän tulee soveltuva myös SOTE-ympäristöön.

Tarjottavan tietojärjestelmän tulee toteuttaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn vaatimusmäärittelyn mukaisesti järjestelmän toiminnallisille ja teknisille ominaisuuksille asetetut tavoitteet.

Järjestelmän tavoitteena on mm.

• Helpottaa lääkintälaitteiden, sänkyjen ja muiden vastaavasti liikuteltavien laitteiden löytämistä asiakkaiden kiinteistöissä. Paikannusjärjestelmän avulla halutaan lisätä paikannettavien laitteiden käyttöastetta ja nopeuttaa liikuteltavien laitteiden löytämistä.

• Mahdollistaa henkilöpaikannus ja päällekarkaushälytykset

• Valvoa tila/lämpötilatietojen avulla asiakkaan tuottamien palveluiden tuottamiseen liittyviä prosesseja ja toimintoja.

• Lisätä kotiin vietävien palveluiden toiminnallisuuksia.

Hankintaan sisältyy järjestelmän lisäksi asennussuunnittelua, tuki- ja ylläpitopalvelua sekä koulutusta.

Järjestelmän käyttäjiä ovat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset sekä tietyiltä osin mahdollisesti myös terveydenhuollon asiakkaat (potilaat) itse.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Menettelyyn otetaan mukaan enintään kolme (3) tarjoajaa. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), valitsee hankintayksikkö soveltuvimmat tarjoajat referenssien ja viimekädessä liikevaihdon perusteella siten kun osallistumishakemusohjeessa on tarkemmin kuvattu.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Liikevaihtovaatimus

Taloudelliset tunnusluvut

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaan vuotuinen liikevaihto oltava 4 400 000 euroa vuodessa hankinnan kohdetta vastaavalta liiketoiminta-alalta (Wi-Fi Paikannus-, potilasvirta- ja henkilöturvajärjestelmä) (WLAN), kolmen (3) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajan, jonka luokitus ratinluokituksessa on huonompi kuin A, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Referenssivaatimus

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaalla tulee olla vähintään kolme (3) referenssilomakkeessa (liite 5) määriteltyä referenssitoimitusta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.12.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.11.2019
«« Takaisin