«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala : Iisalmen torin hoito ja toritoiminnan järjestäminen

22.11.2019 09:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024112
Tarjoukset 20.12.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen:
Iisalmen kaupunki, kirjaamo
PL 10 (Pohjolankatu 14)
74101
Iisalmi

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala
Y-tunnus 9086071-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen Kaupunki
Yhteyshenkilö Jyrki Könttä
Postiosoite Pohjolankatu 14
Postinumero 74101
Postitoimipaikka Iisalmi
Maa Suomi
Puhelin +358405889022
Sähköpostiosoite jyrki.kontta@iisalmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen kaupunki, kirjaamo
Postiosoite PL 10 (Pohjolankatu 14)
Postinumero 74101
Postitoimipaikka Iisalmi
Sähköpostiosoite kirjaamo@iisalmi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Iisalmen torin hoito ja toritoiminnan järjestäminen
Hankinnan kuvaus

Iisalmen kaupunki pyytää tarjousta Iisalmen torin hoidosta ja toritoiminnan järjestämisestä

ajalle 2020–2022 + optio 2 vuotta.

Hankintaan sisältyvät torin hoito sekä toritoiminnan järjestäminen määräajalla

1.2.2020–31.12.2022 + optio v. 2023–2024.

Tilaaja luovuttaa torin alueen palveluntuottajan hallintaan. Palveluntuottaja vastaa:

· päivittäistoritoimintojen järjestämisestä, muiden tapahtumien varauksista ja järjestelyistä sekä alueen siivouksesta

· toripaikkamaksujen perinnästä

· markkinoiden järjestämisestä (ilmoittelu, ennakkolaskutus, markkinapaikkojen maksujen periminen sekä muista markkinoiden järjestämiseen liittyvistä toiminnoista).

Päivittäistoritoimintaa on maanantaista lauantaihin. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa päivittäistoritoiminnan ja toritapahtumien aikana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-alueiden vuokrauspalvelut. (70321000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Iisalmi (K140)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Katso tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.12.2019 15.30
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.3.2020 saakka.

Lisätietoja

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa Iisalmen kaupungille sähköposti osoitteiseen kirjaamo@iisalmi.fi viimeistään 9.12.2019 klo 12.00 mennessä.

Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset kaupunki toimittaa kirjallisesti kaikkien tarjoajien saataville samaan sähköiseen osoitteeseen

www.iisalmi.fi/hankinnat.

Lisätietoja ei enää anneta 13.12.2019 jälkeen, johon asti tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot em. osoitteesta ja otettava ne tarjouksessaan

huomioon. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

1_Toritoiminta_tarjouspyyntö_19112019.pdf

Liite1_Torin_vastuunjakotaulukko2020.pdf

Liite2_Torinhoitoalue2020.pdf

Liite3_Torimaksut_2020.pdf

Liite4_Markkinapaikat_kartta.pdf

Liite5_Markkinamaksut_2020.pdf

https://www.iisalmi.fi/hankinnat

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin