«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Salon kaupunki : Arkistojen muuton hankinta

21.11.2019 10:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024075
Tarjoukset 7.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Salon kaupunki
Y-tunnus 0139533-1
Postiosoite PL 77
Postinumero 24101
Postitoimipaikka Salo
Maa Suomi
Puhelin +35827781
Sähköpostiosoite kirjaamo@salo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.salo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=261041&tpk=3aff9e63-a94a-4f79-b347-d5d3d7bfd379
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Arkistojen muuton hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3493/02.08.00.01.00/2019 (261041)
Hankinnan kuvaus

Salon kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta arkistojen muuton kokonaishankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on Salon kaupungin arkistojen aineistojen muutto eri arkistotiloista pääasiassa kaupungin Salo IoT Park Oy:ltä vuokraamiin arkistotiloihin. Joitakin muuttoja tehdään myös kaupungin muiden arkistotilojen välillä. Muutettavan aineiston määrä on noin 2500 hyllymetriä. Muutot tehdään useassa eri erässä. Tilaajan työntekijät ovat paikalla sekä lähettävässä että vastaanottavassa arkistotilassa muuttoa tehtäessä. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana eli osatarjouksia ei hyväksytä vaan tarjouksen tulee koskea kaikkien tarjouspyynnössä ilmoitettujen kohteiden (lähettävien arkistotilojen) muuttoja. AIKATAULU: Alustava muuttoaikataulu on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa muuttosuunnitelmassa. Alustavana aikatauluna on, että muutot aloitetaan helmikuun 2020 alussa ja että kaikki muutot tehdään elokuun 2020 loppuun mennessä. Tilaaja varaa oikeuden muuttaa alustavaa muuttoaikataulua, mikäli Salon kaupungin IoT Park Oy:ltä vuokraamat arkistotilat eivät valmistu tai mikäli niitä ei ole vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ennen tammikuun 2020 loppua. Lopullinen muuttoaikataulu sovitaan ja vahvistetaan hankinnan toteuttajaksi valitun toimittajan kanssa. Lopullinen muuttoaikataulu laaditaan siten, että kaupunginarkiston tietopalvelu pystytään hoitamaan samanaikaisesti ja huomioidaan muutoinkin käytettävissä oleva työvoima. KOHTEET: Salo IoT Park Oy:n arkistotilat sijaitsevat maan tasalla, ja arkistotilat ovat kynnyksettömiä, tai ne on varustettu luiskin (tai rampein). Muut muutettavat arkistotilat on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa muuttosuunnitelmassa. KATSELMUS: Tilaaja edellyttää, että tarjoaja osallistuu arkistotilojen katselmukseen ennen tarjouksen jättämistä. Käytännön järjestelyistä johtuen tarjoajaa voi katselmuksessa edustaa vain yksi henkilö. Katselmus pidetään 11.12.2019 klo 8.00 alkaen. Mikäli katselmukseen ilmoittautuu odotettua enemmän tarjoajia, Tilaaja varaa oikeuden jakaa katselmuksen kahdelle päivälle, jolloin toinen katselmus pidetään 13.12.2019 klo 8.00 alkaen. Katselmus voidaan jakaa kahdelle päivälle joko niin, että osa tarjoajista kutsutaan 11.12.2019 pidettävään katselmukseen ja osa tarjoajista 13.12.2019 pidettävään katselmukseen, tai niin, että osa arkistotiloista katselmoidaan 11.12.2019 ja osa 13.12.2019, jolloin tilaaja edellyttää, että tarjoaja osallistuu kumpaakin katselmuspäivään. Mikäli katselmus jaetaan kahteen päivään, tarjoajaa voi katselmuspäivissä edustaa eri henkilö. Katselmuksen aikataulu on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2. Mikäli katselmus jaetaan kahdelle päivälle tai mikäli aikatauluun on tarve tehdä muita muutoksia, Tilaaja toimittaa uuden aikataulun sähköpostitse katselmukseen osallistujiksi ilmoitetuille henkilöille 9.12.2019 klo 12.00 mennessä. Katselmukseen on ilmoittauduttava 2.12.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@salo.fi. Viestin otsikkona tulee olla "Katselmus arkistotilamuutto" ja viestissä tarjoajan tulee ilmoittaa katselmukseen osallistuvan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä vastaavat tiedot varahenkilön tai varahenkilöiden osalta. Tarjoajalle ei makseta korvausta katselmukseen osallistumisesta. Arkistotiloista ei ole sallittua ottaa valokuvia tai videokuvaa. Arkistotilojen ulkopuolelta portaista, kynnyksistä, hisseistä yms. kuvia saa ottaa. Katselmukseen osallistuvat henkilöt allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Vaitiolositoumuksessa katselmukseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat pitämään salassa tiedot, jotka ovat lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta tai muun lain nojalla säädetty salassa pidettäviksi ja olemaan käyttämättä näitä tietoja omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siirto- ja muuttopalvelut. (98392000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.1.2020 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin