«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet : Suuntimopuiston koulun ja päiväkodin leasinghanke

21.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024056
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 226-553159
Tarjoukset 07.01.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=262751&tpk=faa81515-129e-4c68-871a-3bb28f9e13a7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=262751&tpk=faa81515-129e-4c68-871a-3bb28f9e13a7

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=262751&tpk=faa81515-129e-4c68-871a-3bb28f9e13a7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suuntimopuiston koulun ja päiväkodin leasinghanke
Viitenumero:
2821U61007
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Puistolan Suuntimopuistoon tilaelementtiuudisrakennuksena toteutettavista koulu- ja päiväkotitiloista. Rakennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 5700 hym2. Tilat toimivat ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun väistötilana. Vuosina 2024–2026 tilojen käyttäjä on Puistolan peruskoulu. Hankinnassa kilpailutetaan tilaelementtiuudisrakennuksen toimitus ja leasingrahoitus sekä talotekniikan ylläpito. Hankintakokonaisuus hankitaan yhdeltä toimittajalta, joka voi olla ryhmittymä. Helsingin kaupunki vuokraa rakennuksen tarjouskilpailun voittajalta kolmeksi vuodeksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. Tällä jaksolla tarjouskilpailun voittaja vastaa rakennuksen ylläpidosta tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Tämän jälkeen leasingvuokrasopimusta voidaan jatkaa tai kaupunki voi lunastaa rakennuksen itselleen. Hankintaan sisältyvät maanrakennus- ja perustamistyöt. Tavoitteena on, että kohde voidaan ottaa käyttöön 2.1.2021.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Pankkipalvelut. (66110000-4)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. (50700000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudisrakennus rakennetaan Helsingin kaupunkiin Puistolan Suuntimopuistoon.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Puistolan Suuntimopuistoon tilaelementtiuudisrakennuksena toteutettavista koulu- ja päiväkotitiloista. Päämääränä on korkeatasoinen, monikerroksinen tilaelementtiratkaisu. Tilaelementtiratkaisu tulee tehdä paloluokkaan P1 ja sen on oltava osin vähintään kolmikerroksinen. Tilaohjelman mukainen hyötyala on 5700 hym2. Koulun pihan laajuus on tilaohjelman mukaan 7000 m2 ja päiväkodin pihan 2250 hym2. Tilat toimivat ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun väistötilana. Vuosina 2024–2026 tilojen käyttäjä on Puistolan peruskoulu. Tämän jälkeen suunnitelmana on, että tiloihin muuttavat Puistolanraitin ala-aste sekä nykyiset päiväkodit Vihtori ja Klaara. Hankinnassa kilpailutetaan tilaelementtiuudisrakennuksen toimitus ja leasingrahoitus sekä talotekniikan ylläpito. Hankintakokonaisuus hankitaan yhdeltä tarjoajalta, joka voi olla ryhmittymä. Mikäli tarjouskilpailun voittaja on ryhmittymä, leasingrahoituksesta vastaavalta ryhmittymän jäseneltä ei edellytetä vastuuta hankinnan muista osista eikä hankinnan muista osista vastaavilta ryhmittymän jäseniltä edellytetä vastuuta leasingrahoituksesta. Tarjouskilpailun voittaja huolehtii uudisrakennuksen toimittamisesta ja vuokraamisesta Helsingin kaupungin käyttöön leasingvuokrajärjestelyllä. Ennen rakentamisvaihetta voittaja suunnittelee uudisrakennuksen kaupungin tilavaatimusasiakirjojen ja suunnitteluohjeiden pohjalta. Nämä julkaistaan osana tarjouspyynnön liiteaineistoa. Kaupunki vuokraa rakennuksen kolmeksi vuodeksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. Tällä jaksolla tarjouskilpailun voittaja vastaa rakennuksen ylläpidosta tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Tämän jälkeen leasingvuokrasopimusta voidaan jatkaa tai kaupunki voi lunastaa rakennuksen itselleen. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa siten, että vertailuhinnassa huomioidaan jäljempänä kuvatulla tavalla tilaelementtiuudisrakennuksen hankintahinta (painoarvo 60 %), leasingvuokraan sisältyvä rahoitusmarginaali (painoarvo 25 %), leasingrahoittajan palkkioluonteiset maksut (painoarvo 5 %), ylläpitopalvelun kuukausihinta (painoarvo 5 %) sekä maanrakennus- ja perustamistöistä annettava urakkahinta (painoarvo 5 %). Mikäli kaksi tai useampi tarjous saa saman vertailuhinnan, tarjouskilpailun voittaja arvotaan nämä tarjoukset jättäneiden joukosta. Laatutekijät huomioidaan hankkeessa vähimmäisvaatimusten kautta. Rakennuksen jäännösarvon määräytyminen on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöaineistoon sisältyvissä kohderakennuksen leasingvuokrausehdoissa. Hankintaan sisältyvät maanrakennus- ja perustamistyöt. Rakennus toteutetaan asemakaavan mukaiseen puistoon. Rakennuslupa haetaan viiden vuoden määräajaksi. Tänä aikana alueelle pyritään tekemään kaavamuutos, joka mahdollistaa rakennuksen pysyvän sijoittamisen alueelle. Tavoitteena on, että kohde voidaan ottaa käyttöön 2.1.2021. Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa. Tarjouspyyntöaineistoon sisältyvät kohderakennuksen toimitusta ja ylläpitoa sekä leasingvuokrausta koskevat keskeiset sopimusehdot, joiden mukaisiksi lopulliset sopimukset laaditaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:46 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kaupungilla on kohderakennuksen toimitusta ja ylläpitoa sekä leasingvuokrausta koskevissa keskeisissä sopimusehdoissa kuvatulla tavalla mahdollisuus jatkaa leasingvuokrakautta ensimmäisen kolmen vuoden leasingvuokrakauden päättymisen jälkeen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2020 13:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään ti 10.12.2019 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiin annetut vastaukset pyritään julkaisemaan ti 17.12.2019 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa samassa osoitteessa kuin missä tarjouspyyntöaineisto julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä. Tarjousten toimittamistapaa koskevat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.11.2019
«« Takaisin