«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands Landskapsregering : Ängösund linfärjelinje 2020 - 2023

21.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024048
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 226-554717
Tarjoukset 09.01.2020 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48513

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands Landskapsregering
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postiosoite:PB 1060
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:MARIEHAMN - Åland
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Per-Erik G. Cederkvist
Puhelin:+35 840-6895788
Sähköpostiosoite:per-erik.cederkvist@regeringen.ax
Faksi:+35 818-19155
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.regeringen.ax

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48513

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48513

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ängösund linfärjelinje 2020 - 2023
Viitenumero:
ÅLR 2019/8462
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Entreprenören ska bedriva linfärjetrafik mellan Ängö-Norrboda i Vårdö respektive Lumparland kommun på Åland.Entreprenören ska under avtalstiden trafikera enligt de av Beställaren fastställda villkoren.Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en linfärja (F-106) och Entreprenören ansvarar för bemanningen, det löpande underhållet ombord och driftskostnaderna (förutom bränslekostnader).Entreprenören och Entreprenörens personal har under avtalstiden en hyresfri tillgång till en färjestuga på Ängö utrustad med kök, duschrum med toalett och två sovrum. Under avtalstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 880000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lauttakuljetukset. (60610000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Entreprenören ska bedriva linfärjetrafik mellan Ängö-Norrboda i Vårdö respektive Lumparland kommun på Åland.Entreprenören ska under avtalstiden trafikera enligt de av Beställaren fastställda villkoren.Entreprenaden utgör en driftsentreprenad, där Beställaren tillhandahåller en linfärja (F-106) och Entreprenören ansvarar för bemanningen, det löpande underhållet ombord och driftskostnaderna (förutom bränslekostnader).Entreprenören och Entreprenörens personal har under avtalstiden en hyresfri tillgång till en färjestuga på Ängö utrustad med kök, duschrum med toalett och två sovrum. Under avtalstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken. Beställaren uppbär ingen hamnavgift för färjfästena på Ängö och Norrboda. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el vid färjfästena. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljehantering. Entreprenören ska iaktta en god passagerarservice och följa Beställarens servicepolicy. Eventuella klagomål ska diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren. Entreprenören ska delta i regelbundna avtalsmöten med Beställaren. Syftet med avtalsmötena är att följa efterlevnaden av avtalet. Anbudsgivaren uppmanas att, på plats, bekanta sig med linfärjetrafiken, farleden, rutten och linfärjan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
880000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.5.2020 - 14.5.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Option.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Beställaren har en ensidig option om att förlänga detta avtal med tjugofyra (24) månader. Optionen ska skriftligen deklareras senast 15.11.2022. Avtalet slutar att gälla utan föregående uppsägning och senast 14.5.2025 om optionen om förlängningen har verkställts.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.1.2020
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 8.4.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.1.2020 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019
«« Takaisin