«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Oulaisten kaupunki : KESKEYTYSILMOITUS Osa varhaiskasvatuksesta ostopalveluna, Oulaisten kaupunki

21.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024023
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 226-555245

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulaisten kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186852-2
Postiosoite:Lautatarhankatu 7 B
Postinumero:86300
Postitoimipaikka:Oulainen
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Järvenpää
Puhelin:+358 444793287
Sähköpostiosoite:anne.jarvenpaa@oulainen.fi
Faksi:+358 8473126
NUTS-koodi:Oulainen (K563)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oulainen.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Osa varhaiskasvatuksesta ostopalveluna, Oulaisten kaupunki
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lasten päivähoitopalvelut. (85312110-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on osa Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuspalvelun hankintaa varhaiskasvatusikäisille lapsille päiväkotihoitona. Tilaajan arvio tarpeesta on 50 laskennallista varhaiskasvatuspaikkaa. Laskennallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä perustuu tämänhetkiseen tietoon palvelun tarpeesta ja se voi muuttua sopimuskaudella. Tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnön lapsimääriin. Mikäli lapsimäärä nousee tai laskee, käytössä on sama yksikköhinta. Hankinta sisältää päiväkotihoidon ostajan ilmoittamille alle kouluikäisille lapsille. Hankintaan ei kuulu esiopetus. Palvelua tulee tuottaa arkipäivisin klo 6.00 - 18.00 välisenä aikana. Palvelun tuottamiseen käytettyjen tilojen tulee sijaita Oulaisten kaupungissa ja tilojen tulee olla asianmukaisia, turvallisia sekä hyväksyttyjä päiväkotikäyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulainen (K563)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on osa Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuspalvelun hankintaa varhaiskasvatusikäisille lapsille päiväkotihoitona. Tilaajan arvio tarpeesta on 50 laskennallista varhaiskasvatuspaikkaa. Laskennallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä perustuu tämänhetkiseen tietoon palvelun tarpeesta ja se voi muuttua sopimuskaudella. Hankinta on ns. puitesopimus. Tilaaja ei sitoudu tarjouspyynnön lapsimääriin. Mikäli lapsimäärä nousee tai laskee, käytössä on sama yksikköhinta. Hankinta sisältää päiväkotihoidon tilaajan ilmoittamille alle kouluikäisille lapsille. Hankintaan ei kuulu esiopetus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta70
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu30
Hinta Laatu
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 054-124894

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Osa varhaiskasvatuksesta ostopalveluna, Oulaisten kaupunki

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 30.10.2019 § 109 päättänyt keskeyttää varhaiskasvatuksen osan ostopalvelun hankinnan. Hankintapäätös 2.5.2019 § 50 poistetaan ja hankintamenettely keskeytetään hankintaa tekemättä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019
«« Takaisin