«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä : ENMG-tutkimusten hankinta

20.11.2019 13:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024008
Tarjoukset 11.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Y-tunnus 0210286-0
Yhteyshenkilö Kaisu Mourujärvi
Postiosoite Rantakatu 4
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358401358328
Sähköpostiosoite kaisu.mourujarvi@ras.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ras.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ras2?id=254603&tpk=3572f6b7-9460-4b79-893d-1b22f69b6917
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
ENMG-tutkimusten hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
254603
Hankinnan kuvaus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia ENMG-tutkimusten hankinnasta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä suoritettiin ENMG-tutkimuksia 308 kpl vuonna 2017 ja 333 kpl vuonna 2018. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: ENMG-tutkimukset tehdään Raahen sairaalan kirurgian poliklinikan tiloissa kliinisen neurofysiologian erikoislääkäritutkinnon suorittaneen henkilön toimesta palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Tilaajan tarpeiden mukaisesti tutkimuspäiviä on järjestettävä kuukaudessa 1-3 kertaa. Tutkimusmäärät voivat vaihdella kuukausittain, poliklinikan ollessa suljettuna tutkimuksia ei järjestetä. Tutkimukset on palveluntuottajan tehtävä omilla laitteillaan, joiden kunnosta ja huollosta palveluntuottaja vastaa. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan täytyy siirtää tutkimustieto Tilaajan käyttämään kuva-arkistoon sekä laatia lausunto tutkimuslöydöksistä Tilaajan potilastietojärjestelmään mielellään mahdollisten jatkotutkimusehdotusten kera. Tilaajalla on käytössä potilastietojärjestelmänä Effica ja kuva-arkistona käytetään PPSHP:n alueellista kuva-arkistoa, johon tutkimukset viedään neaRIS-järjestelmällä. Palvelun tuottaja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Kilpailutus kattaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarvitsemat ENMG-tutkimukset, mutta kiinteää hankintamäärää ei sovita. ENMG-tutkimuksia sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden mahdollisesti sopimukseen tulevista muutoksista suunnitteilla olevan SOTE-ratkaisun myötä (oikeus sanoa sopimus irti 3 kuukauden irtisanomisajalla päättyväksi kesken sopimuskauden).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raahe (K678)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi), Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ras2 sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet -sivuilla www.ras.fi. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvauksia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Postiosoite PL 25
Postinumero 92101
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358 8849111
Sähköpostiosoite kirjaamo@ras.fi
Internet-osoite http://www.ras.fi
«« Takaisin