«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kokemäen kaupunki / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut : Kotiin vietävät ateriakuljetukset

20.11.2019 13:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-024003
Tarjoukset 17.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kokemäen kaupunki / yhteyspiste: Porin kaupungin hankintapalvelut
Y-tunnus 0137323-9
Postiosoite PL 121
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447011221
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=260056&tpk=8e152c2f-823a-4e39-9a95-b4ba43d4b15e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kotiin vietävät ateriakuljetukset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Kokemäki / Perusturvan ateriakuljetukset
Hankinnan kuvaus

Kokemäen kaupunki pyytää tarjouksia kotiin vietävien aterioiden kuljetuksista sopimuskaudelle 1.3.2020 - 31.12.2021+ mahdollinen 1 optiovuosi. Hankinnan kohteena on Kokemäen kaupungin kotihoidon ateriapalveluasiakkaiden aterioiden kotiinkuljetukset. Palvelu on tarkoitettu kaupungin kotihoidon osoittamille asiakkaille, jotka ikääntymisen, sairauden, vamman tai jonkun muun syyn johdosta eivät ole kykeneviä valmistamaan aterioita. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (710/1982) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Palveluiden piiriin tulevien asiakkaiden valinnan tekee tilaaja, eli Kokemäen kaupunki. Tarjouspyyntöhetkellä asiakkaita on palvelun piirissä arviolta yhteensä noin 100 aktiivista asiakasta. Lisäksi on usein noin 10-15 asiakasta, joille palvelu on myönnetty, mutta palvelu on tauolla tilapäisesti. Tarjouspyynnössä ilmoitetut asiakasmäärät eivät sido tilaajaa. Sopimuskaudella asiakasmäärät ja kuljetusreitit voivat vaihdella. Sopimuskaudella tapahtuvista oleellisista muutoksista sopivat tilaaja ja palveluntuottaja keskenään. Kuljetusreitit ja niiden kilometrimäärät lueteltu liitteessä 1. Ateriamäärät ja pysähdykset on mainittu liitteessä 2.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aterioiden kotiinkuljetuspalvelut. (55521100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kokemäki (K271)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.3.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palveluhankinta, jotka kilpailutetaan hankintalain luvun 12 mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kokemäen kaupunki /Perusturva
Postiosoite PL 27
Postinumero 32801
Postitoimipaikka Kokemäki
Maa Suomi
Puhelin +358 0404886111
Sähköpostiosoite kokemaki@kokemaki.fi
Internet-osoite https://kokemaki.fi
«« Takaisin