«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Sodankylän monitoimikeskuksen elinkaarihanke

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023974
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-550957
Osallistumishakemukset 20.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=262822&tpk=8990390a-95b1-4f51-97f2-4ae86281e69f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sodankylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193169-1
Postiosoite:Jäämerentie 1 PL60
Postinumero:99601
Postitoimipaikka:Sodankylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna de Wit
Puhelin:+358 406851995
Sähköpostiosoite:anna.dewit@sodankyla.fi
NUTS-koodi:Sodankylä (K758)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sodankyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=262822&tpk=8990390a-95b1-4f51-97f2-4ae86281e69f

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=262822&tpk=8990390a-95b1-4f51-97f2-4ae86281e69f

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sodankylän monitoimikeskuksen elinkaarihanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Sodankylän kunnan monitoimikeskuksen uudisrakennuksen toteuttamisesta elinkaarihankkeena. Uudisrakennukseen on tarkoitus rakentaa tilat ensisijaisesti perusopetuksen yhtenäiskoululle noin 650 oppilaalle sekä varhaiskasvatukselle/esiopetukselle noin 100 lapselle. Lisäksi monitoimikeskukseen on tarkoitus sijoittua mm. koulukirjasto sekä liikunta- ja kulttuuritoimintoja. Rakennuksen suunniteltu bruttoala on vajaat 10.000 brm2. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakennustyö sekä erikseen määriteltävät rakennuksen ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet noin 20 vuoden palvelujakson ajan. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan loppuvuonna 2020 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2022. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40–60 % ja laadun painoarvo 40–60 %.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennushankkeen johto. (71541000-2)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Sodankylä (K758)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudisrakennus toteutetaan Sodankylän kuntaan osoitteeseen Unarintie 33, 99600 Sodankylä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Sodankylän kunnan monitoimikeskuksen uudisrakennuksen toteuttamisesta elinkaarihankkeena. Kyse on ensisijaisesti opetusrakennuksesta. Uudisrakennukseen on tarkoitus rakentaa tilat ensisijaisesti perusopetuksen yhtenäiskoululle noin 650 oppilaalle vuosiluokilta 1–9 sekä varhaiskasvatukselle/esiopetukselle noin 100 lapselle. Lisäksi monitoimikeskukseen on tarkoitus sijoittaa muun muassa koulukirjasto, liikunta- ja kulttuuritoimintoja, sivistyspalvelun yksikkö, nuorisotoimi, Revontuliopiston ja Lapin musiikkiopiston toimintoja. Rakennuksen suunniteltu bruttoala on vajaat 10.000 brm2. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakennustyö ja sekä erikseen määriteltävät rakennuksen ylläpito- ja käyttäjäpalvelut. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajan vastuulla on rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet noin 20 vuoden palvelujakson ajan. Sopimusrakenne ja sopimuskokonaisuuden laajuus tarkentuvat hankinnan neuvotteluvaiheen kuluessa. Neuvotteluvaiheessa on tarkoitus käydä 4-5 suunnitteluratkaisujen kehittämiseen painottuvaa neuvottelua. Neuvottelut järjestetään pääasiassa Oulussa, Rovaniemellä tai Helsingissä. Tarjoajat voivat esittää toiveensa neuvottelukohtaisesti neuvottelupaikan ja -ajan suhteen tarjoajien valinnan jälkeen. Hankkeen toteuttaja on tarkoitus valita kilpailullisella neuvottelumenettelyllä syksyyn 2020 mennessä. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan loppuvuonna 2020 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2022. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40–60 % ja laadun painoarvo 40–60 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus, suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön, suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma sekä palveluiden ja ylläpidon projektisuunnitelma. Projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään. Hankintayksikön tämänhetkisenä tarkoituksena on käyttää hankkeessa tarjouspalkkiota siten, että hyväksytyn tarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan yhteensä enintään 100.000 euron (alv 0 %) palkkio. Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:272 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään ma 9.12.2019 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tiedusteluihin pyritään julkaisemaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa to 12.12.2019 klo 12:00 mennessä. Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019
«« Takaisin