«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Vaasan kaupunki : Vastuu- ja etälääkäripalvelut koti- ja laitoshoitoon

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023971
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552714
Tarjoukset 19.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=258353&tpk=0731f0a4-d662-449b-997f-3118a3473c57

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 241
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Hirvonen
Puhelin:+358 401832128
Sähköpostiosoite:merja.hirvonen@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=258353&tpk=0731f0a4-d662-449b-997f-3118a3473c57

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=258353&tpk=0731f0a4-d662-449b-997f-3118a3473c57
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vastuu- ja etälääkäripalvelut koti- ja laitoshoitoon
Viitenumero:
258353-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat vastuu- ja etälääkäripalvelut koti- ja laitoshoitoon: 1. Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vastuulääkäripalvelut ja ympärivuorokautinen etälääkäripalvelu 2. Kotihoidon vastuulääkäripalvelut ja ympärivuorokautinen etälääkäripalvelu 3. Kaupunginsairaalan vuodeosastojen ja kotisairaalan virka-ajan ulkopuolinen etälääkäripalvelu Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille ja kotihoidon asiakkaille hankittavissa lääkäripalveluissa vastuulääkäri kantaa kokonaisvastuun asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta. Kaupunginsairaalan vuodeosaston sekä kotisairaalan potilaiden päivystyksellinen virka-ajan ulkopuolinen hoitovastuu on palveluntuottajan vastuulääkäreillä. Palvelu tuotetaan etäpalveluna.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vaasa (K905)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat vastuu- ja etälääkäripalvelut koti- ja laitoshoidossa: 1. Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vastuulääkäripalvelut ja ympärivuorokautinen etälääkäripalvelu 2. Kotihoidon vastuulääkäripalvelut ja ympärivuorokautinen etälääkäripalvelu 3. Kaupunginsairaalan vuodeosastojen ja kotisairaalan virka-ajan ulkopuolinen etälääkäripalvelu Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille ja kotihoidon asiakkaille hankittavissa lääkäripalveluissa vastuulääkäri kantaa kokonaisvastuun asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta. Kaupunginsairaalan vuodeosaston sekä kotisairaalan potilaiden päivystyksellinen virka-ajan ulkopuolinen hoitovastuu on palveluntuottajan vastuulääkäreillä. Palvelu tuotetaan etäpalveluna.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi molemmin puolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mahdollisella sote- ja maakuntauudistuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia tässä hankinnassa ja tästä syystä sopimuskauden aikana voi tulla tarve irtisanoa sopimus, mihin hankintayksikkö pidättää oikeuden.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994. Lisäksi vastuulääkärillä tulee olla Valviran myöntämä oikeus lääkärin ammatinharjoittamiseen ja hänen tulee olla merkitty Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Vastuulääkärillä ei saa olla rekisterissä merkintää ammatinharjoittamisoikeuksien rajoituksista. Vastuulääkärin tulee olla laillistettu lääkäri (lääketieteen lisensiaatti) ja hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään kolmen (3) vuoden kokemus viimeisen viiden (5) vuoden ajalta ikääntyneiden lääkäripalveluista. Tällä kokemuksella tarkoitetaan työtä, jossa asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti ikääntyneitä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä. Kyseessä on hankintalain kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu. Jos tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska taloudellisista, teknisistä ja tuotannollisista syistä yhden kokonaispalveluntuottajan malli on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019
«« Takaisin