«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Limingan kunta : Limingan kunnan kiviaines toimitukset

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023968
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-551316
Tarjoukset 20.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=260898&tpk=a550c0a1-a4f1-4959-9da1-5d8ef02a96f6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postiosoite:Liminganraitti 10C
Postinumero:91900
Postitoimipaikka:LIMINKA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuula Kleemola
Puhelin:+358 504101461
Sähköpostiosoite:tuula.kleemola@liminka.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=260898&tpk=a550c0a1-a4f1-4959-9da1-5d8ef02a96f6

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=260898&tpk=a550c0a1-a4f1-4959-9da1-5d8ef02a96f6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Limingan kunnan kiviaines toimitukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tienrakennustarvikkeet. (44113000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Limingan kunta / Kunnallistekniikan liikelaitos pyytää tarjoustanne seuraavista kiviaineksista toimitettuna Kirkonkylän ja Tupoksen kaava-alueille katujen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Liminka (K425)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Limingan kunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Limingan kunta / Kunnallistekniikan liikelaitos pyytää tarjoustanne seuraavista kiviaineksista toimitettuna Kirkonkylän ja Tupoksen kaava-alueille katujen rakentamiseen ja kunnossapitoon: Kiviaines Raekoko (mm) Kalliomurske 0….11 Kalliomurske 0...16 (sitomaton kulutuskerros) Kalliomurske 0...32 Kalliomurske 0...64 (0..55) Salaojasepeli 6...16 Hiekoitussepeli 2….6 Hiekka (suod.) 0….8 Hiekka (hiekoitus) 0….5 Hiekka (seulomaton) Kivituhka 0….6 Masuunihiekan ajo Raahen terästehtaalta (SSAB Oy) Tarjoushintaa koskevat vaatimukset: Tarjouksesta tulee ilmetä em. kiviainesten yksikköhinnat €/m3 itd ja €/tn (ALV 0%) toimitettuna seuraaville kaava-alueille: 1. Limingan kirkonkylän kaava-alue (pääkohteena Kirkokarin vieressä oleva Kotiranta) 2. Tupoksen kaava-alue (pääkohteena Saunaranta ja Ankkurilahti) 4. Alatemmeksen kaava-alue 5. Yksityisteiden osalta seuraaviin mittauspisteisiin: VT-8 ja Lumijoentien risteys ja Haaransillan liikenneympyrä, ja yksikköhinnan nousu €/km. Tarjoajan tulee esittää kiviainesten ja masuunihiekan toimitusnopeus normaalin työvuoron (7-16) aikana. Em. toimitusnopeutta edellytetään koko sopimuskauden ajalle. Tarjoukseen pyydetään mukaan lisäksi myös tuntihintoja nuppiajoneuvosta, yhdistelmäajoneuvosta ja pyöräkoneesta. Tuntihinta töinä tehdään vain tarvittaessa muun muassa masuunihiekan lastausta ja ajoa välivarastolta työmaalle. Hinnat €/h alv 0. Tarjousten hintavertailu tehdään seuravilla kiviaines toimitusten määrillä ja tuntihinta kalustolla: Kirkonkylä: Hk (suod) 2000tn Kalliomurske 0…64 2000tn Kalliomurske 0…32 1000tn Kalliomurske 0…16 1000tn Salaojasepeli 6…16 500tn Masuunihiekan ajo 5000tn Tupos: Hk (suod) 8000tn Kalliomurske 0…64 8000tn Kalliomurske 0…32 4000tn Kalliomurske 0…16 4000tn Salaojasepeli 6…16 500tn Masuunihiekan ajo 15000tn Yhdistelmäajoneuvot: 7-akselinen 30 h 8-akselinen 30 h 9-akselinen 30 h Nuppiajoneuvot: 3-akselinen 40 h 4-akselinen 30 h 5-akselinen 30 h Puoliperävaunu 30 h Pyöräkone 100 h (työpaino väh. 18 tn) Yhdistelmäajoneuvoissa kokonaispaino on oltava vähintään 60tn ja nuppiautoissa 30 tn. Tarjousten hintavertailussa huomioidaan kiviainesten toimitusnopeus jos se on vähemmän kuin 700tn normaalin 7-16 työvuoron aikana. Hintavertailu koostuu sekä kiviainesten toimitusten että tuntihintojen yhteenlasketusta hinnasta (€ alv 0). Tarjouksen voittaja määritellään edullisimman tarjoajan mukaan. Tuntihinta kaluston on täytettävä vähimmäis painomäärät edellä luetellun mukaisesti. Kiviainesten laatu, rakeisuus ja kiviaineen lujuus on selvitettävä tilaajalle ennen toimituksia ja niiden on täytettävä tilaajan laatu-vaatimukset. Vähimmäisvaatimuksena kiviaines laaduille on lueteltuna seuraavat: - Hiekalla E-moduliarvon on oltava vähintään 50 MPa - Hiekan on oltava seulottua ja routimatonta - Hiekan kapillaarisuusarvo ei saa olla yli 25cm - Kalliomurskeen 0-64 tai 0-55 E-moduliarvon on oltava vähintään 280MPa - Kalliomurskeen 0-32 E-moduliarvon on oltava vähintään 200MPa Tilaaja pidättää oikeuden optiokauden käyttämiseen. Tarjoajalla on myös mahdollisuus jättää optiokausi käyttämättä. Optiokauden hinnat ovat sidoksissa Tilastokeskuksen Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin. Hintaindeksi tarkistus tehdään mahdollisen optiokauden aikana kahdesti, 1.1.-31.1.2021 ja 1.1.-31.1.2022. Indeksitarkistuksen vertailujen lähtölukuna käytetään indeksi lukua 107,1 (09/2019, 2015=100). Indeksitarkistus lasketaan muutoksena, jossa verrataan lähtölukua tuoreimpaan julkaistuun indeksilukuun edellämainittuna tarkistusaikana. Tarkempi indeksiluku tarkistetaan Tilastokeskuksen määrittelemän perävaunuyhdistelmien indeksilukujen mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.1.2020 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optio 2 vuotta

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio 2 vuotta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohta muut ehdot.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.12.2019 11:01
Paikka: Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen Limingan kunnantalolla.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019
«« Takaisin