«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kempeleen kunta : Jätehuollon hankinta

20.11.2019 10:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023967
Tarjoukset 11.12.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kempeleen kunta
Y-tunnus 0186002-9
Yhteyshenkilö Pekka Syrjäpalo
Postiosoite Asemantie 1
Postinumero 90440
Postitoimipaikka Kempele
Maa Suomi
Puhelin +358504636513
Sähköpostiosoite kirjaamo@kempele.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kempele.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kempele?id=263224&tpk=25f1223c-e212-4a14-8d13-d0e94bc68d26
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jätehuollon hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
263224
Hankinnan kuvaus

Kempeleen kunta pyytää tarjoustanne käytössä olevien toimitilojen jätehuollosta. Sopimuskausi on 15.1.2020-15.1.2023.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kempele (K244)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoaja on huolehtinut Suomen tai sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta ja on merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriin), ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.Mikäli tarjoaja on säännöllinen palkanmaksaja, tarjoajan tulee olla merkittynä työnantajarekisteriin. Lisäksi tarjoaja vakuuttaa, että sitä ei koske hankintalain 53§ mukainen poissulkemisperuste. Toimittajan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selventämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolme (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna ja ne tulee olla suomenkielisinä. Ulkomaisen toimijan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla tavalla tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten antamalla sijoitusmaan mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Toimittajalla on kokonaisvastuu tuotteiden ja palveluiden toimituksesta, niiden vaatimustenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä Tilaajaa kohtaan. Toimittaja voi tilaajan kirjallisen hyväksynnän saatuaan sopimuskauden aikana lisätä uusia alihankkijoita tai vaihtaa niitä. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita tuotteita ja palveluita toimittaessaan ja tuottaessaan. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjouksessa tulee ilmoittaa alihankkijoiden tiedot sekä mikä osuus hankinnan kohteen toimittamisesta tullaan teettämään alihankintana. Toimittajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta sekä työturvallisuutta koskevia säännöksiä. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Tarjoajan tulee sitoutua toimittamaan Tilaajalle Tilaajavastuulain (1233/2006) tarkoittamat todistukset (kaupparekisteriote, selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja muut mahdolliset todistukset tai selvitykset) viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista ja tarvittaessa myös sopimuskauden aikana. Toimittajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa toimituksen laajuuteen ja riskeihin nähden. Tarjoukseen tulee liittää vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vaatimukset täyttävien tarjouksien vertailu tapahtuu hinnan perusteella. Valintaperuste on halvin hinta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.12.2019 9.00
Lisätietoja

Tarjouksen tulee olla toimitettuna Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin