«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Tuomi Logistiikka Oy : Sopimus sähköisen ostamisen ratkaisun toimittamisesta ohjelmistopalveluna

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023957
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552691

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Särkijärvenkatu 1
Postinumero:33840
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ida Enqvist
Puhelin:+358 444811009
Sähköpostiosoite:ida.enqvist@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sopimus sähköisen ostamisen ratkaisun toimittamisesta ohjelmistopalveluna
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

HANKINNAN KOHDE JA VOLYYMI Hankinnan kohteena on sähköisen ostamisen ratkaisu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Ratkaisuun sisältyy verkkokauppamainen tuotteiden ja palveluiden tilauskanava Tuomi Logistiikan asiakasorganisaatioille ja toimittajaportaali tilauskanavassa tarjottavaan sopimustoimittajien valikoiman hallintaan ja tilausten ohjaamiseen toimittajille. Hankinnan kohde ja volyymi on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja liitteessä 2 Vaatimusluettelo alaliitteineen. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 5. SOPIMUSAIKA Sopimus on voimassa määräajan sopimuksen allekirjoituksesta alkaen ja kestäen määräaikaisena vielä kaksi (2) vuotta tuotannon koekäytön alkamispäivämäärästä alkaen. Määräaikaiskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimusta ei ole jaettu osiin, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.1.2018 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 049-113190

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
131154
Nimi:
Sopimus sähköisen ostamisen ratkaisun toimittamisesta ohjelmistopalveluna

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
30.1.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Roima Intelligence Inc. (ent. Logia Software Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0765368-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampereen seutu (S064)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:455375.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
VII.1.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

HANKINNAN KOHDE JA VOLYYMI Hankinnan kohteena on sähköisen ostamisen ratkaisu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Ratkaisuun sisältyy verkkokauppamainen tuotteiden ja palveluiden tilauskanava Tuomi Logistiikan asiakasorganisaatioille ja toimittajaportaali tilauskanavassa tarjottavaan sopimustoimittajien valikoiman hallintaan ja tilausten ohjaamiseen toimittajille. Hankinnan kohde ja volyymi on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja liitteessä 2 Vaatimusluettelo alaliitteineen. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 5. SOPIMUSAIKA Sopimus on voimassa määräajan sopimuksen allekirjoituksesta alkaen ja kestäen määräaikaisena vielä kaksi (2) vuotta tuotannon koekäytön alkamispäivämäärästä alkaen. Määräaikaiskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimusta ei ole jaettu osiin, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.1.2018 -
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 455375.00 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Roima Intelligence Inc. (ent. Logia Software Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0765368-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampereen seutu (S064)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle; Sähköisen ostaminen ratkaisu Kori on tuotantokäytössä oleva sähköinen ostamisen järjestelmä. Muuttuneesta asiakastarpeesta johtuen järjestelmää oli tarpeen päivittää lisätoiminnolla. Sopimuskumppanin Roima Intelligence Inc.:in (ent. Logia Software Oy) on ollut tarpeen suorittaa lisätöitä koskien integraatioalustaa ja Paketti-kehitystä, jotta sähköisen ostamisen ratkaisu toimii. Tätä lisätoimintoa ei voi hankkia tähän samaan järjestelmään muulta taloudelliselta toimijalta. Tässä vaiheessa palveluntuottamisen vaihetta sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa sekä kustannusten päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Muutoksen arvo on alle 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Sähköisen ostaminen ratkaisu Kori on tuotantokäytössä oleva sähköinen ostamisen järjestelmä. Muuttuneesta asiakastarpeesta johtuen järjestelmää oli tarpeen päivittää lisätoiminnolla. Sopimuskumppanin Roima Intelligence Inc.:in (ent. Logia Software Oy) on ollut tarpeen suorittaa lisätöitä koskien integraatioalustaa ja Paketti-kehitystä, jotta sähköisen ostamisen ratkaisu toimii. Tätä lisätoimintoa ei voi hankkia tähän samaan järjestelmään muulta taloudelliselta toimijalta. Tässä vaiheessa palveluntuottamisen vaihetta sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa sekä kustannusten päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Kori-järjestelmä on sopimuskumppanin kehittämä ja Roima Intelligence Inc. omistaa kyseisen järjestelmän. Muilla taloudellisilla toimijoilla ei ole pääsyä kyseisen järjestelmän lähdekoodiin.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 455375.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 560782.00 EUR
«« Takaisin