«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : Vartius, RYP kehittäminen rakennuttajakonsultti

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023954
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552846
Tarjoukset 20.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260737&tpk=1cec8bbb-fa67-4ead-9690-aecee007e108

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Terhi Haapaniemi
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:terhi.haapaniemi@vayla.fi
NUTS-koodi:Kuhmo (K290)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260737&tpk=1cec8bbb-fa67-4ead-9690-aecee007e108

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260737&tpk=1cec8bbb-fa67-4ead-9690-aecee007e108
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vartius, RYP kehittäminen rakennuttajakonsultti
Viitenumero:
VÄYLÄ/7098/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämiseen liittyvät Vartiuksen ja Ypykkävaaran liikennepaikkojen muutokset sekä Vartiuksen rajanylityspaikan väylä- ja liikenteenhallinnan töiden rakennuttamis- ja valvontapalvelut. Tehtävään kuuluu myös urakan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Tehtävän sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Rakennustyömaan valvontapalvelut. (71521000-6)
Rautatien rakennustekniset palvelut. (71311230-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Kuhmo (K290)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Vartiuksen rajanylityspaikan rakennuttamis- ja valvontapalvelut. Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden mukaisesti. Rakennuttajakonsultilla tarkoitetaan tässä palvelun suorittavaa projektinjohto-, hankinta-, rakennuttamis- ja teknisten konsulttien muodostamaa kokonaisuutta. Toimeksiantoon kuuluu tilaajan asiantuntijana toimiminen hankinnan valmistelussa ja kilpailutuksissa, investointi- ja vastaanottovaiheessa sekä takuuvaiheessa (optiona). Tehtävä on määritelty tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Mahdolliset tarjoajan jääviyskysymykset ratkaistaan erikseen hankintalain periaatteita (2 §) ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita (81 §) noudattaen. Ennen mahdollisen poissulkemispäätöksen tekemistä hankintayksikkö kuulee tarjoajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksessa on takuuajan optiomahdollisuus (1.1.2022 – 31.12.2027). Optiovuosien käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuosien käytöstä päätetään syyskuussa 2021 ja viimeistään 30.9.2021.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuksessa on takuuajan optiomahdollisuus (1.1.2022 – 31.12.2027). Optiovuosien käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuosien käytöstä päätetään syyskuussa 2021 ja viimeistään 30.9.2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Karelia Cross Border Cooperation 2014-2020 (KA6004)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.12.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin