«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023948
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552160
Tarjoukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245078&tpk=61868fe6-a8f6-4b7b-a25b-bdf93cf9c9e5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58200
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/hkl/fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hsy.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helen Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2035428-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helensahkoverkko.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630573-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helen.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245078&tpk=61868fe6-a8f6-4b7b-a25b-bdf93cf9c9e5

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245078&tpk=61868fe6-a8f6-4b7b-a25b-bdf93cf9c9e5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää yhdessä (hankintarenkaana) Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän, Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helen Oy:n kanssa tarjoustanne yksilöimättömistä katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen. Osa-alueita koskevat tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa II.2) Kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 1 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa. HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alueen toimeksiannot sisältävät katujen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen sekä vesihuoltoverkostojen yleis- ja rakennussuunnittelua. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT •Erikoisalan suunnittelijoiksi esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle rakennesuunnittelun, vesihuoltosuunnittelun, pohjarakennesuunnittelun ja katuympäristön suunnittelun erikoisalasta vähintään kaksi (2) erikoisalan suunnittelijaa tai niiden hoitamiseen tarkoitettua alikonsulttia kuhunkin erikoisalaan. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Erikoisalan suunnittelijat lomakkeella (liite 3). •Vertailuun esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 1 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 40 - 20 % (€-määrä) Sija 2: 30 - 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 - 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 - 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 2 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa. HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alueen toimeksiannot sisältävät katujen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen sekä vesihuoltoverkostojen rakennussuunnittelua (ml. vesihuollon kaivanto- ja pohjarakennus-suunnittelua). Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT •Erikoisalan suunnittelijoiksi esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vesihuoltosuunnittelun, pohjarakennesuunnittelun ja katuympäristön suunnittelun erikoisalasta vähintään yksi (1) erikoisalan suunnittelija tai niiden hoitamiseen tarkoitettu alikonsultti kuhunkin erikoisalaan. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Erikoisalan suunnittelijat lomakkeella (liite 3). •Vertailuun esitettävät henkilöt: Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 2 vertaillaan omana kokoknaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan kahdeksan (8) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 40 - 20 % (€-määrä) Sija 2: 30 - 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 - 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 - 10% (€-määrä) Sija 5: 15 - 5 % (€-määrä) Sija 6: 10 - 0 % (€-määrä) Sija 7: 5 - 0 % (€-määrä) Sija 8: 5 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 3 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa. HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alueen toimeksiannot sisältävät erilaisia infra-alaan liittyviä tietomallintamisen asiantuntijatehtäviä. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 3 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 40 - 20 % (€-määrä) Sija 2: 30 - 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 - 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 - 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön osa-alueen 4 toimeksiantojen tilaajina ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa. HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alueen toimeksiannot sisältävät monialaisia kehittämis- ja selvityspalveluja, jotka kohdentuvat yleisten alueiden sopimusohjaukselliseen yhteisrakentamisen kokonaisuuteen Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti sekä työmaiden haitattomuuden edistämiseen, haittatekijöiden tunnistamiseen ja niiden hallintaan. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 4 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 40 - 20 % (€-määrä) Sija 2: 30 - 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 - 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 - 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 5 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alue sisältää Helsingin kaupungin julkisten alueiden ulkovalaistuksen sekä muiden kaupunkiteknisten sähkölaiteverkostojen sekä valokuidun ennakkoputkien suunnittelutyöt. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 5 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 70 - 40 % (€-määrä) Sija 2: 30 - 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 - 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 - 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 6 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alueen toimeksiannot sisältävät ulkovalaistukseen ja muuhun kaupunkitekniikkaan liittyvien tarveselvitysten ja yleissuunnitelmien laadintaa. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 6 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan neljä (4) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 60 – 40 % (€-määrä) Sija 2: 40 – 20 % (€-määrä) Sija 3: 25 – 10 % (€-määrä) Sija 4: 15 – 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 7 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alue sisältää liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelua. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 7 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 70 – 40 % (€-määrä) Sija 2: 30 – 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 – 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 – 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen 8 toimeksiantojen tilaajana on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Mikäli Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala toimii hankkeessa Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen (liite 9) mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy HANKITTAVAT PALVELUT Osa-alue sisältää yleissuunnitelmien laadintaa kaupunkitekniikan valokuituverkosta. Tarkempi kuvaus hankinnasta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. OSA-ALUEELLE ESITETTÄVÄT HENKILÖT Tarjoajan tulee esittää osa-alueelle vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) projektipäällikköä ja vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) suunnittelijaa. Tiedot tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä olevalla Asiantuntijalomakkeella (liite 4). VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Osa-alue 8 vertaillaan omana kokonaisuutena. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Vertailuperusteet. TOIMITTAJIEN VALINTA Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN SOPIMUSKAUDEN AIKANA Osa-alueella toimeksiannot kohdennetaan valittujen konsulttien kesken alla olevan kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaisesti: Sija 1: 70 – 40 % (€-määrä) Sija 2: 30 – 15 % (€-määrä) Sija 3: 25 – 10 % (€-määrä) Sija 4: 20 – 5 % (€-määrä) Sija 5: 15 - 0 % (€-määrä)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 28.2.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024. Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevien asiakirjojen mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.1.2020 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Konsultilla on oikeus käyttää alikonsulttia vain, mikäli tilaaja on etukäteen hyväksynyt tämän ja alikonsultin käyttö kohdistuu ainoastaan osa-alueita täydentäviin tehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi pohjarakennussuunnittelu, katuympäristösuunnittelu, liikennesuunnittelu ja liikenteen ohjaussuunnitelmien laadinta tai rakennesuunnittelu. Konsultti ei voi antaa projektipäällikön tehtäviä alihankintana toisaalle. Jos konsultti vetoaa alikonsultin voimavaroihin, kyseisen alikonsultin on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen. Mikäli konsultti käyttää alikonsultteja, vastaa konsultti alikonsulttin työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Alikonsulttien ketjuttaminen on kielletty. Tilaaja allekirjoittaa puitesopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Konsultilla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alikonsulttia, jonka voimavaroihin konsultti on vedonnut tarjouksessa. Nimetyt alikonsultit katsotaan konsultin resursseiksi. Siksi konsultin on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alikonsultit ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli konsultti tulee valituksi. RYHMITTYMÄ Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä puitesopimuksen saamiseksi. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, mikäli tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa tarjouksessa. Kaikki tarjouspyynnön tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös tarjoajana olevaa ryhmittymää, ellei toisin ole mainittu. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään puitesopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta allekirjoittamalla puitesopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin