«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : CPAP-laitteet ja kaksoispaineventilaattorit

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023940
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-551285
Tarjoukset 15.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=255171&tpk=86b2b69a-bbd3-49f4-9022-f45f5858df99

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215978-7
Postiosoite:Keskussairaalantie 19
Postinumero:40620
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjous@ksshp.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=255171&tpk=86b2b69a-bbd3-49f4-9022-f45f5858df99

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=255171&tpk=86b2b69a-bbd3-49f4-9022-f45f5858df99
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
CPAP-laitteet ja kaksoispaineventilaattorit
Viitenumero:
37/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset hengityslaitteet. (33157400-9), Potilaille (EA26-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjousta obstruktiivisen uniapnean hoitoon tarkoitetuista, painetta automaattisesti säätävistä eli ns. Auto-CPAP -laitteista sekä keuhkosairauksien, neuromuskulaarisairauksien ja lihavuuden aiheuttaman hengitysvajauksen non-invasiiviseen ventilaattorihoitoon tarkoitetuista kaksoispaineventilaattoreista sekä niiden laitekohtaisista tarvikkeista ja etäseurannasta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kaasuhoito- ja hengityslaitteet. (33157000-5), Potilaille (EA26-0)
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1), Potilaille (EA26-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjousta obstruktiivisen uniapnean hoitoon tarkoitetuista, painetta automaattisesti säätävistä eli ns. Auto-CPAP -laitteista sekä keuhkosairauksien, neuromuskulaarisairauksien ja lihavuuden aiheuttaman hengitysvajauksen non-invasiiviseen ventilaattorihoitoon tarkoitetuista kaksoispaineventilaattoreista sekä niiden laitekohtaisista tarvikkeista ja etäseurannasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. CPAP -laitteiden osalta hankittavaan kokonaisuuteen sisältyy laite, kostutin sekä etäseuranta tarjouspyynnön mukaisesti. Kaksoispaineventilaattorien osalta hankittavaan kokonaisuuteen sisältyy laite, kostutin sekä etäseuranta tarjouspyynnön mukaisesti. Määräarviot ovat arvioita mahdollisista hankintamääristä, ja ne on tarkoitettu vain tarjouslaskennan tueksi. Määräarviot eivät muodosta hankintayksikölle vähimmäis- tai määräostovelvoitteita mihinkään tarjouspyynnöllä mainittuun, tai niihin välillisesti tai välittömästi liittyvään kohteeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä mainittujen laitteiden laitekohtaisista tarvikkeista. Hankintayksikölle ei muodostu näistä minkäänlaisia vähimmäis- tai määräostovelvoitteita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.1.2020 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin