«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki : Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023939
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-551313
Tarjoukset 03.01.2020 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=236989&tpk=d2089ee9-8fe7-416f-b9b4-9c87387ddbcd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0937458-6
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:neuvonta@phj.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phj.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2828893-1
Postiosoite:Niemenkatu 73 D
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:phpalvelut@phpalvelut.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phpalvelut.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0993644-6
Postiosoite:Paasikivenkatu 7
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:salpaus@salpaus.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salpaus.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215610-5
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:phpela@phpela.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phpela.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=236989&tpk=d2089ee9-8fe7-416f-b9b4-9c87387ddbcd

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=236989&tpk=d2089ee9-8fe7-416f-b9b4-9c87387ddbcd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lahden kaupungin kalusteiden puitesopimus
Viitenumero:
D/2387/02.08.00.00.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huonekalut. (39100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lahden kaupunki pyytää tarjoustanne kalusteista sopimuskaudelle (tavoite) 31.1.2020 – 31.12.2022 + optio vuodelle 2023. Hankinnan kohteena on Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelu Oy:n Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja Koulutuskeskus Salpauksen irtokalusteet. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu hankkeet, joissa esim. rakennushistoriallisista syistä kalustuksen määrittelyyn ja hankintaan vaikuttavat Museoviraston ohjeet rakennetun kulttuuriympäristön suojelemiseksi. Hankintaan sisältyy uusien kalusteiden ostot, kalustussuunnittelu, muuttosuunnittelua, kalusteiden kierrätyspalvelua sekä erikseen tilattavat kalustussuunnittelun hankkeet ja erillisenä osa-alueena kalustevuokraus. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen: 1. Toimisto- ja kohtaamistilat 2. Opetus- ja luentotilat 3. Varhaiskasvatuksen tilat 4. Kalustevuokraus uudet kalusteet

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Osa-alue 4 Kalustevuokraus voidaan yhdistää osa-alueeseen 1,2 tai 3.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1 Toimisto- ja kohtaamistilat
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Huonekalut. (39100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy ostettavien kalusteiden lisäksi kalustussuunnittelua ja muuttosuunnittelua sekä kalusteiden kierrätyspalvelua. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Osa-alueeseen valitaan neljä (4) kelpoisuus ja soveltuvuusehdot täyttänyttä toimittajaa puitesopimuskumppaneiksi. Tilauskäytännöt ja puitesopimuksen sisäinen toiminta toteutetaan tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä erikseen päätettävällä 12 kuukauden optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2 Opetus- ja luentotilat
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Huonekalut. (39100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy ostettavien kalusteiden lisäksi kalustussuunnittelua ja muuttosuunnittelua sekä kalusteiden kierrätyspalvelua. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Osa-alueeseen valitaan neljä (4) kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot täyttänyttä toimittajaa puitesopimuskumppaneiksi. Tilauskäytännöt ja puitesopimuksen sisäinen toiminta toteutetaan tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä erikseen päätettävällä 12 kuukauden optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3 Varhaiskasvatuksen tilat
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Huonekalut. (39100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy ostettavien kalusteiden lisäksi kalustussuunnittelua ja muuttosuunnittelua sekä kalusteiden kierrätyspalvelua. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Osa-alueeseen valitaan neljä (4) kelpoisuus ja soveltuvuusehdot täyttänyttä toimittajaa puitesopimuskumppaneiksi. Tilauskäytännöt ja puitesopimuksen sisäinen toiminta toteutetaan tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä erikseen päätettävällä 12 kuukauden optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
4 Kalustevuokraus
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Huonekalut. (39100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kalustevuokrausta käytetään tavallisimmin pienemmissä kokonaisuuksissa, joita ovat esimerkiksi väistötilat sekä hankkeiden ja projektien määräaikaiset- tai väliaikaiset tilat. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Osa-alueeseen valitaan neljä (4) kelpoisuus ja soveltuvuusehdot täyttänyttä toimittajaa puitesopimuskumppaneiksi. Tilauskäytännöt ja puitesopimuksen sisäinen toiminta toteutetaan tarjouspyynnön liitteen 3 mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa erikseen päätettävällä 12 kuukauden mittaisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 16

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.1.2020 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.1.2020 10:00
Paikka: Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Tarjouspyyntö julkaistaneen vuoden 2023 aikana.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tilauskäytännöt ja puitesopimuksen sisäinen toiminta toteutetaan seuraavasti: Alle 5 000 € hankinnat, joissa kyse yksittäisistä täydennyskalusteista, kuten työtuoleista, hyllyköistä, pöydistä tms. voidaan tilaus tehdä siltä toimittajalta, jonka kalustusta tiloissa on valmiina. Eli tilaajalla on näissä pienhankinnoissa mahdollisuus jatkaa samoilla kalustesarjoilla. Hankinnat alle 30 000 € mutta yli 5 000 €, tilaaja käyttää ensisijaisesti etusijajärjestystä toimittajan valinnassa. Etusijajärjestys muodostuu osa-aluekohtaisesti toteutetusta kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailusta. Tilaajalla on myös oikeus kevennettyyn kilpailutukseen alle 30 000 €:n hankinnoissa osa-alueeseen hyväksyttyjen toimittajien kesken. Hankinnat yli 30 000 €, tilaaja toteuttaa kevennetyn kilpailutuksen hankinnan osa-alueeseen hyväksyttyjen toimittajien kesken, lähettämällä kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnön kaikille osa-alueeseen valitulle toimittajille. Puitesopimuksen kevennetyn kilpailutuksen ohje (tilaajille) on tarjouspyynnön liitteenä 3.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin