«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Loviisan kaupunki : Pankkipalveluiden hankinta Loviisan kaupungille

19.11.2019 14:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023932
Tarjoukset 5.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Loviisan kaupunki
Yhteyshenkilö Antti Pakkanen
Postiosoite Mannerheiminkatu 4
Postinumero 07900
Postitoimipaikka Loviisa
Maa Suomi
Puhelin +358440555922
Sähköpostiosoite antti.pakkanen@loviisa.fi
Faksi +35819555229
Internet-osoite (URL) http://www.loviisa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=261789&tpk=60e90d3d-5bef-4607-bb91-c22a4b0853f9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pankkipalveluiden hankinta Loviisan kaupungille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
261789
Hankinnan kuvaus

Hankintamenettelyssä valitaan yksi (1) toimittaja. Tilaaja pyrkii keskittämään tarjouspyynnön kohteena olevat palvelut valitulle toimittajalle. Tilaajalla voi kuitenkin olla muita vähäisiä palveluja muissa pankeissa tai muilla palvelujen tarjoajilla. Sopimus ei tuota kilpailun voittajalle yksinoikeutta toimittaa tilaajalle sopimuksen kohteena olevia palveluja. Tarjottavan palvelun on täytettävä vaatimukset, jotka perustuvat sopimuskaudella voimassa olevaan lakiin tai sen nojalla annettuun asetukseen tai viranomaismääräykseen ja jotka ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai jotka on silloin julkaistu ja säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Palvelutuotteet saattavat muuttua sopimuskauden aikana johtuen maksuliikennepalveluiden kehityksestä ja/tai palveluita koskevasta sääntelystä. Näitä muutoksia voidaan tehdä Tilaajan ja tuottajan väliseen sopimukseen yhteisellä päätöksellä. Mikäli muutoksilla on vaikutuksia kustannuksiin, sovitaan näistä osapuolten kesken erillisellä sopimuksella. Tarjouspyynnössä ilmoitetut euro- ja kappalemäärät ovat arvioita, eivätkä sido tilaajaa. Mahdolliset muutokset määrissä eivät oikeuta hintamuutoksiin sopimuskauden aikana. E-laskujen välityspalvelu ei sisälly hankittavaan palvelukokonaisuuteen. Rahakuljetukset eivät kuulu kilpailutettavan palvelun piiriin. Loviisan kaupungin verkkolaskuoperaattorina toimii Basware. Loviisan kaupungin liikevaihto on 26 milj euroa. Hankinnan kohteen kriteerit -kohdan Lisätiedot: Palvelupaketin sisällöllä tarkoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit seuraavia kohtia: Palvelupakettiin sisältyvien palveluiden yksikköhinnat -tässä kohdassa luetellut kolme (sekä mahdolliset muut kustannukset) sisältyvät palvelupakettiin Maksuliiketapahtumat jotka sisältyvät palvelupakettiin, SEPA-maksut -tässä kohdassa luetellut viisi palvelua sisältyvät palvelupakettiin Maksuliiketapahtumat jotka sis. palvelupakettiin, Ulkomaan maksut (SEPAalueen ulkopuoliset) -tässä kohdassa luetellut kaksi palvelua sisältyvät palvelupakettiin Maksuliiketapahtumat jotka sis. palvelupakettiin, Muut palvelut, jotka sisältyvät palvelupakettiin -tässä kohdassa lueteltu yksi palvelu sisältyy palvelupakettiin Tarjouspyynnössä annetut volyymit on annettu aikaisempien vuosien toteuman perusteella ja tarjouksessa pyydetään antamaan palveluntuottajan faktisesti veloitettavat hinnat. Mikäli tarjoajalla on muita kuluja maksuliiketilin luottolimiitille, tarjoaja liittää tarjouksen viimeisellä sivulla liitteen josta selviävät nämä kulut sekä niiden veloitusperuste. Tarjouksen viimeiselle sivulle voi liittää myös muuta lisätietoa jota tarjoaja pitää tärkeänä ja jolle ei ole tarjouspalvelun tarjouslomakkeella paikkaa. Maksuliiketilin luottolimiitin kaikki kustannukset otetaan huomioon hintapisteiden laskennassa. Loviisan kaupunki käyttää erillistä korttimaksujen palveluntarjoajaa korttimaksujen vastaanotossa ja tilitykset tulevat tilille viitesiirtona. Korttien keskiostoksen euromäärä on noin 50 euroa. Loviisan kaupungilla on noin kuusi maksupäätelaitetta käytössä, joista viisi on kokoaikaisesti käytössä ja yksi vain kesäisin. Loviisan kaupungin eri toimipisteiden käteisrahat liikkuvat arvokuljetuksen kautta pankkiin tilille. Käteistilitysmäärä arvokuljetuksen kautta on noin 10 000€/kk, yksi tallennus per kuukausi. Kolikot/setelit -suhde on arviolta 60/40. Hankintayksikkö ei tilaa vaihtorahaa. Jokaiselle keskukselle tai yksikölle ei tarvita omaa tilinumeroa. Loviisan kaupunki tarvitsee kolme tilinumeroa. Tarjouspyynnön kohdassa Muut asiat löytyy lisää tietoa hankittavasta palvelusta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Pankkipalvelut. (66110000-4) Pankkipalveluja varten (SA01-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.1.2020 - 14.1.2024

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous on laadittava suomen tai ruotsin kielellä. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavaan 19.11.2019.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.12.2019 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin