«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä : Kosteus-, lvis-, sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus kiinteistössä Sedu Ähtäri Tuomarniemi

19.11.2019 13:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023914
Tarjoukset 9.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Y-tunnus 1007629-5
Yhteyshenkilö Paula Autio
Postiosoite Koulukatu 41 (PL 75)
Postinumero 60101
Postitoimipaikka Seinäjoki
Maa Suomi
Puhelin +358408300421
Sähköpostiosoite hankinnat@sedu.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sedu.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky?id=262290&tpk=0e52d30f-cf75-47e2-9aec-99936e79ad66
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kosteus-, lvis-, sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus kiinteistössä Sedu Ähtäri Tuomarniemi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
262290 (Ky/281/2019)
Hankinnan kuvaus

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustenne omistamaansa kiinteistöön, Sedu Ähtäri Tuomarniemi, Tuomarniementie 55, Ähtäri, tehtävästä kosteus-, lvis- ja rakennusteknisestä kuntotutkimuksesta sekä sisäilmatutkimuksesta. Tutkimus liittyy Ähtärin kaupungin kanssa suunniteltavaan yhteiskampukseen. Tällä tarjouskilpailulla valitaan tutkimuskonsulttiyritys, jolla em. työt teetetään. Tarjous annetaan kokonaishintana tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Raportti on oltava valmis 30.4.2020 mennessä. Tarjoukseen tulee kuulua 4 tunnin raportin esittely. Tilaaja edellyttää, että tarjoaja kykenee suorittamaan kaikki toimeksiantoon liittyvät tehtävät. Tarjoaja voi olla yritys, joka tarjoaa kaikkia vaadittuja palveluja tai osaa niistä, jolloin osa palveluista tulee alihankintana. Yrityksen tulee kuitenkin tehdä vähintään osa kuntotutkimuksista tai asiantuntijatöistä omana työnä. Projektin vastuuhenkilöiden tulee olla tarjouksen antavan yrityksen palveluksessa

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ähtäri (K989)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

kts. tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus julkaistaan hankintailmoitukset.fi :ssä ja tarjouspalvelu.fi: ssä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn. Puutteelliset selvitykset tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin vastaamatta jättäminen voivat johtaa tarjoajan tai tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouksen tekemisestä, hankinnan kohteen esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja ei ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hankinta peruuntuisi tai keskeytyisi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Postiosoite PL 75
Postinumero 60101
Postitoimipaikka Seinäjoki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@sedu.fi
Internet-osoite http://www.sedu.fi
«« Takaisin