«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kajaanin kaupunki : Kätönlahden jätevedenpumppaamon saneeraus

19.11.2019 13:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023913
Tarjoukset 18.12.2019 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kajaanin kaupunki
Y-tunnus 0214958-9
Yhteyshenkilö Marko Kovalainen
Postiosoite PL 133
Postinumero 87101
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358447100561
Sähköpostiosoite marko.kovalainen@kajaani.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kajaanivesi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kajaani?id=250101&tpk=4d6dfad4-aeea-4f75-bb4c-85b808d6a67c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kätönlahden jätevedenpumppaamon saneeraus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KAJDno-2019-1158
Hankinnan kuvaus

Kajaanin Vesi -liikelaitos saneeraa Kätönlahden jätevedenpumppaamon. Saneeraus sisältää nykyisten linjojen kytkennän uuteen pumppaamosäiliöön, joka sisältää pumput, pumppaamon sisäisen putkiston, venttiilit sekä muun pumppaamon toimintaan ja huoltoon tarvittavan kiinteän varustuksen sekä taysin uuden sähkökeskuksen varavoimayhteineen. Uuden pumppaamon asentaminen ja verkostoon liittäminen sekä vanhan betonisen pumppaamon purkuun liittyvät laitteisto-, metalli- ja maarakennustyöt kuuluvat urakkaan. Jäteveden pumppauksen on oltava käytössä koko saneerauksen ajan. Saneerauksen aikaisesta pumppaamon ohituspumppauksesta vastaa kustannuksellaan urakoitsija.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Jäteveden käsittelypalvelut. (90420000-7) Vesilaitoksille (KA11-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kajaani (K205)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
18.12.2019 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on EU -kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.12.2019 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Onnelantie 10
Postinumero 87100
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358 861552949
Sähköpostiosoite kajaaninvesi@kajaani.fi
Internet-osoite http://www.kajaaninvesi.fi
«« Takaisin