«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Palopukujen hankinta 2020-2022

19.11.2019 12:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023904
Tarjoukset 13.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Kari Malinen
Postiosoite PL 27
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358447038640
Sähköpostiosoite kari.malinen@ouka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=262205&tpk=72111626-c662-44a3-b22e-ae166320d746
Hankintayksikön luonne
Muu: Aluieellinen pelastuslaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Palopukujen hankinta 2020-2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/11446/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos pyytää tarjousta pelastustoimen käyttöön tulevista palopuvuista. Sopimuskausi tulee olemaan 2020-2022.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Palomiesten puvut. (35811100-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan tarjouksensa osana antaman vakuutuksen siitä, että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 4. Tarkastaa tarjouksen hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille asianosaisille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Hankintayksikkö tekee tilauksia sopimuskaudella vain todellista tarvetta vastaavan määrän. Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Tarjouskilpailun perusteella solmittava sopimus ei muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.12.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin