«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hansel Oy : Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020–2022 (2024)

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023899
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549028
Osallistumishakemukset 20.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263011&tpk=732f9051-0fdb-4591-a4d1-1a7cfea632dd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988084-1
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263011&tpk=732f9051-0fdb-4591-a4d1-1a7cfea632dd

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263011&tpk=732f9051-0fdb-4591-a4d1-1a7cfea632dd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020–2022 (2024)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Polttoaineet. (09100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyllä asiakkaat voivat tilata polttonesteitä omiin polttonestesäiliöihin valtakunnallisesti. Hankinnan kohteena olevat tuotteet: - Moottoripolttoöljy aluksille (kesä- ja talvilaatu) - Kevyt polttoöljy (kesä- ja talvilaatu) - Dieselöljy (kesä-, talvi- ja arktinen laatu) - Bensiini (95E10 ja 98E5) Hankinnan kohteeseen ei sisälly polttonesteiden hankinnat jakelu- tai huoltoasemilta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Dieselpolttoaine. (09134200-9)
Bensiini. (09132000-3)
Polttoöljyt. (09135000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. kohta II 1.4

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.3.2020 - 31.3.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on kaksi vuotta ja 24 päivää (sopimuskauden viimeisen kuukauden loppuun saakka). Puitesopimukseen sisältyy optiona mahdollisuus puitesopimuksen jatkamiseen enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Sopimuskausi voi kuitenkin olla yhteensä maksimissaan 4 vuotta. Ks. tarkemmin puitesopimusmallin luku 6.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 191-463602
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Asiakaskohtainen sopimus voidaan tehdä vain puitesopimuksen voimassaoloaikana. Asiakaskohtainen sopimus voi olla voimassa puitesopimuksen päättymiseen saakka lukuun ottamatta niitä salassapitoa tai turvallisuutta koskevia ehtoja, jotka on sovittu jäämään voimaan myös sopimuskauden jälkeen. Ks. tarkemmin puitesopimusmallin luku 6.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttps://www.hansel.fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin