«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Nokian kaupungin infrapalvelut : Maanrakennuskone- ja kuljetuskalusto

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023898
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549838
Tarjoukset 19.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=263043&tpk=89384809-f596-45ac-b872-45e4bb417357

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Nokian kaupungin infrapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0205717-4
Postiosoite:Harjukatu 21
Postinumero:37100
Postitoimipaikka:Nokia
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Mustaniemi
Puhelin:+358 444861638
Sähköpostiosoite:ilkka.mustaniemi@nokiankaupunki.fi
Faksi:+358 356520016
NUTS-koodi:Nokia (K536)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.nokiankaupunki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=263043&tpk=89384809-f596-45ac-b872-45e4bb417357

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=263043&tpk=89384809-f596-45ac-b872-45e4bb417357
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maanrakennuskone- ja kuljetuskalusto
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TARJOUSPYYNTÖ Nokian kaupungin Infrapalvelut pyytää tarjouksia infrarakentamisen ja -kunnossapidon kuljetuspalveluista sekä infrarakentamisen konepalveluista vuosille 2020 - 2021. Infrarakentamisen ja -kunnossapidon kuljetuspalvelujen tehtävä sisältää kaupungin omajohtoisilla työmailla tapahtuvaa rakentamiseen liittyvää maan, louheen ja muiden kiviainesten ajoa ja materiaali- ja tavarakuljetuksia sekä katujen kunnossapidossa ja yleisten alueiden kunnossapidossa tapahtuvaa kuljetusajoa. Tehtävään haetaan kuorma-autoja ja traktoreita. Infrarakentamisen konepalvelujen tehtävä sisältää kunnallistekniikan omajohtoisilla työmailla tapahtuvaa rakentamiseen liittyvää konetyötä. Tehtävään haetaan kaivinkoneita. Kalustoa haetaan sopimuskaudelle 1.2.2020 -31.12.2021. Jos Cloudia-ilmoituksen ja liitteenä olevat tarjousliitteet ovat ristiriidassa, niin noudatetaan liitteenä olevia tarjousliitteitä. Nokian kaupungin Infrapalvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tarjouspyyntö maanrakennuskonekalustosta (kaikki luokat)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Infrarakentamisen konepalvelujen tehtävä sisältää kunnallistekniikan omajohtoisilla työmailla tapahtuvaa rakentamiseen liittyvää konetyötä. Tehtävään haetaan kaivinkoneita. Tarkempi tehtävänkuva löytyy liitteestä "Tarjouspyyntö Infrarakentamisen konepalveluista 2020-2021"

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tarjouspyyntö kuljetuskalustosta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Infrarakentamisen ja -kunnossapidon kuljetuspalvelujen tehtävä sisältää kaupungin omajohtoisilla työmailla tapahtuvaa rakentamiseen liittyvää maan, louheen ja muiden kiviainesten ajoa ja materiaali- ja tavarakuljetuksia sekä katujen kunnossapidossa ja yleisten alueiden kunnossapidossa tapahtuvaa kuljetusajoa. Tehtävään haetaan kuorma-autoja ja traktoreita. Tarkempi tehtävänkuvaus löytyy liitteestä "Tarjouspyyntö Infrarakentamisen ja kunnossapidon kuljetuspalveluista 2020-2021"

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.12.2019 15:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Loppuvuosi 2021

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin