«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Veikkaus Oy : PDM-tuotetiedonhallintajärjestelmän ylläpidon palvelut

20.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023893
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 225-552026
Tarjoukset 20.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207668&tpk=30f7e2ba-7010-411d-929c-3a2e9dd8811c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207668&tpk=30f7e2ba-7010-411d-929c-3a2e9dd8811c

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207668&tpk=30f7e2ba-7010-411d-929c-3a2e9dd8811c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PDM-tuotetiedonhallintajärjestelmän ylläpidon palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Järjestelmän ylläpito. (50324100-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on PDM-tuotetiedonhallintajärjestelmän ylläpidon palvelut ja järjestelmään liittyvä kehitys- ja koulutustyö sekä mahdolliset järjestelmän toimintaa tukevat lisätuotteet. Samalta toimittajalta hankitaan myös Windchill- ja Creo - ohjelmistotuotteiden lisenssikausien jatko ja lisenssien ylläpito. Hankinnan tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteissä, varsinkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisesti: - PDM - tuotetiedonhallintajärjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut - PDM - tuotetiedonhallintajärjestelmään liittyvä kehitystyö Veikkauksen tarpeen mukaisesti - Vähäisissä määrin PDM - tuotetiedonhallintajärjestelmään liittyvät lisätuotteet, kuten "Linkit" tai sitä vastaavien lisäominaisuuksien hankkiminen Veikkauksen tarpeen mukaisesti - Veikkauksen tarpeen mukaiset räätälöidyt koulutukset Veikkauksen henkilökunnalle liittyen PDM - tuotetiedonhallintajärjestelmään ja/tai Windchill ja Creo - ohjelmistotuotteisiin - Windchill- ja Creo -ohjelmistotuotteiden lisenssien ylläpitokausien jatkaminen Hankinnan tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteissä, varsinkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta tehdään yhdeltä (1) toimittajalta. Sopimus on voimassa Sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan sopimuskausi alkaa arviolta helmikuussa 2020. Huom. Windchill ja Creo ovat PTC:n ohjelmistotuotteita. Kilpailutukseen voi osallistua ainoastaan PTC:n tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjiksi hyväksytyt toimittajat. Toimittaja huolehtii Windchill- ja Creo-ohjelmistotuotteiden lisenssien ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Mikäli Sopimus ylläpidosta päättyy ennen lisenssikauden päättymistä, lisenssit jatkuvat tästä huolimatta sen hetkisen lisenssikauden loppuun saakka. Toimittaja huolehtii lisenssien ylläpidon uusimisesta ennen niiden kuluvan lisenssikauden päättymistä. Mikäli toimittaja laiminlyö tämän velvollisuuden, toimittaja vastaa kaikista laiminlyönnin Veikkaukselle aiheuttamista kustannuksista, joita koituu erääntyneiden lisenssien erääntymisestä ja niiden uusimisesta. Lisensseihin sovelletaan PTC:n lisenssiehtoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa Sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden kesken sopimuskauden päättää siirtää PDM - tuotetiedonhallintajärjestelmän palvelimen ylläpito valitun toimittajan pilveen. Valittu toimittaja varautuu osallistumaan siirtoon ja tuottamaan palvelimen ylläpidon pilvipalveluna. Siirtokustannuksista osapuolet sopivat erikseen nimenomaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.12.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@veikkaus.fi
Internet-osoitehttps://www.veikkaus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin