«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostot

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023891
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549026
Tarjoukset 12.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=260054&tpk=d0d420e9-ff0d-498b-a8e6-ebfc80b1ec39

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Salmela
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:anna.salmela@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=260054&tpk=d0d420e9-ff0d-498b-a8e6-ebfc80b1ec39

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=260054&tpk=d0d420e9-ff0d-498b-a8e6-ebfc80b1ec39
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Maakunnallinen tukipalveluyhtiö ja yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tekniset tukipalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostot
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sekalaiset elintarvikkeet. (15800000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia koskien päivittäis- ja käyttötavaraostoja, jotka tehdään suoraan vähittäismyymälöistä. Saatujen tarjousten perusteella solmitaan päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostoista enintään kolmen (3) toimittajan puitejärjestely 1.2.2020 (tavoite) alkavalle toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle jäljempänä tässä tarjouspyyntöasiakirjassa ja sen liitteissä kuvatusti. Solmittaviin TeeSe Botnia Oy Ab:n Hankintapalveluiden hallinnoimiin yhteishankintasopimuksiin ovat sitoutuneet etukäteen TeeSe Botnia Oy Ab ja sekä Vaasan kaupunki.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Keittiölaitteet, talous- ja kodin tavarat ja ateriointivälineet. (39220000-0)
Keittiötavarat. (39221100-8)
Erilaiset sisustustavarat. (39290000-1)
Erilaiset koriste-esineet. (39298900-6)
Erilaiset valmistekstiilit. (39525000-8)
Kodintekstiilit. (39510000-0)
Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet. (18000000-9)
Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet. (37000000-8)
Puhdistus- ja pesuaineet. (39831200-8)
Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33700000-7)
Valaisimet ja valaistustarvikkeet. (31520000-7)
Vähittäiskaupan palvelut. (55900000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Solmittavat sopimukset on tarkoitettu hyödynnettäväksi satunnaisille, kertaluonteisille ja volyymeiltään pienille hankinnoille, joille sopimuksen käyttäjäyhteisöillä ei ole voimassa olevia erillisiä hankintasopimuksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimukset solmitaan toistaiseksi voimassa olevina siten, että niitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Solmittavien sopimusten perusteella voidaan hankkia myös muita kuin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittujen tuoteryhmien mukaisia tuotteita ja palveluja valituksi tulevien toimittajien tuote- ja palveluvalikoima sekä sopimusten käyttäjäyhteisöjen muut voimassa olevat hankintasopimukset huomioiden.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-425706
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.12.2019 11:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin