«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
KESKI-SATAKUNNAN Terveydenhuollon kuntayhtymä : Keski-Satakunnan työterveyshuollon palvelujen kehittävä kumppanuus ja liiketoimintakauppa

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023885
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-550456
Tarjoukset 19.12.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=261246&tpk=19fc9f46-e54c-44b7-830a-ea5e80cce0b8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KESKI-SATAKUNNAN Terveydenhuollon kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203738-4
Postiosoite:Koulukatu 2
Postinumero:29200
Postitoimipaikka:Harjavalta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Esa Mutanen (konsultti)
Puhelin:+358 504933523
Sähköpostiosoite:esa@seesamaukene.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksthky.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Eurajoen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0132322-3
Postitoimipaikka:EURAJOKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:katriina.tuomisto@eurajoki.fi
NUTS-koodi:Eurajoki (K051)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.eurajoki.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Harjavallan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0132585-1
Postitoimipaikka:HARJAVALTA
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:olli.luoma@harjavalta.fi
NUTS-koodi:Harjavalta (K079)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.harjavalta.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kokemäen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203925-9
Postitoimipaikka:KOKEMÄKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.lofbacka@kokemaki.fi
NUTS-koodi:Kokemäki (K271)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kokemaki.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Nakkilan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0135662-3
Postitoimipaikka:NAKKILA
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:janika.lofbacka@nakkila.fi
NUTS-koodi:Nakkila (K531)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://nakkila.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=261246&tpk=19fc9f46-e54c-44b7-830a-ea5e80cce0b8

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=261246&tpk=19fc9f46-e54c-44b7-830a-ea5e80cce0b8

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keski-Satakunnan työterveyshuollon palvelujen kehittävä kumppanuus ja liiketoimintakauppa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteeseen sisältyy kolme asiakokonaisuutta: 1) Viiden julkisen organisaation (Eurajoen ja Nakkilan kuntien, Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien, sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän) työntekijöiden työterveyspalvelujen hankinta; 2) Edellä lueteltujen kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat alueen yritysten työterveyshuollon palvelujen tuottamisvastuu; 3) Liiketoimintakauppa, jossa nykyinen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyspalvelujen tuotanto henkilökuntineen, yritysasiakassopimuksineen, alihankintasopimuksineen ja irtaimistoineen siirtyy tarjouskilpailun voittajalle hankinta-asiakirjoissa yksilöidyllä tavalla ja laajuudessa. Palvelut tilaavilla organisaatioilla on tavoitteena löytää pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa työterveyshuollon palveluja kehitetään hyvän kumppanuuden hengessä. Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä olevissa asiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaanhoitohenkilöstön palvelut. (85141000-9)
Fysikaaliset terveyspalvelut. (98330000-5)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
Lääketieteelliset kuvantamispalvelut. (85150000-5)
Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut. (85145000-7)
Optikon palvelut. (85160000-8)
Psykiatrin tai psykologin palvelut. (85121270-6)
Sairaanhoitajien antamat neuvontapalvelut. (85141220-7)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Erikoislääkäripalvelut. (85121200-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

NUTS FI196-alueen lisäksi esim. etäpalveluja voidaan tuottaa NUTS-koodi-alueen ulkopuolella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteeseen sisältyy kolme asiakokonaisuutta: 1) Viiden julkisen organisaation (Eurajoen ja Nakkilan kuntien, Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien, sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän) työntekijöiden työterveyspalvelujen hankinta; 2) Edellä lueteltujen kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat alueen yritysten työterveyshuollon palvelujen tuottamisvastuu; 3) Liiketoimintakauppa, jossa nykyinen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyspalvelujen tuotanto henkilökuntineen, yritysasiakassopimuksineen, alihankintasopimuksineen ja irtaimistoineen siirtyy tarjouskilpailun voittajalle hankinta-asiakirjoissa yksilöidyllä tavalla ja laajuudessa. Palvelut tilaavilla organisaatioilla on tavoitteena löytää pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa työterveyshuollon palveluja kehitetään hyvän kumppanuuden hengessä. Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä olevissa asiakirjoissa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Palvelujen sopimuskautta koskevat ehdot ja lisähankintamahdollisuudet on kuvattu liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (Liite 1).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Koska hankintaan sisältyy liiketoimintakauppa, ja sitä koskien hankintayksikön on annettava tarjoajille salassapidettävää tietoa, hankintayksikkö edellyttää tarjoajalta/ehdokkaalta salassapitositoumuksen antamista. Salassapitositoumuksen piiriin kuuluvia tietoja annetaan vain sellaisille tarjoajille/ehdokkaille, jotka ovat palauttaneet allekirjoitetun salassapitositoumuksen. Salassapidettävää materiaalia ei jaeta käyttäen hankintalain tarkoittamaa sähköistä tiedonvaihtoa. Tarjouskilpailuun ei voi osallistua tarjoaja/ehdokas, joka ei ole salassapitositoumusta antanut, eikä tutustunut kaikkiin hankinta-asiakirjoihin liiketoimintakauppaan liittyvät tiedot mukaan lukien. Tarjouspyynnön liitteenä on salassapitositoumuskaavake, jolla salassapitositoumus tulee antaa. Salassapidettävän materiaalin käytännön ohjeet on kuvattu hankintamenettelyn kuvauksessa (liiteHM).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintalain 109 §:n edellyttämä hankintamenettelyn kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä (Liite HM). Ko. asiakirjassa on kootusti hankintamenettelyn keskeiset aikataulut.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.11.2019
«« Takaisin