«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki : Ryhmäkasvit kevääksi 2020

19.11.2019 08:36
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023855
Tarjoukset 9.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne
Yhteyshenkilö Olli Aaltonen
Postiosoite PL 84
Postinumero 13101
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836211
Sähköpostiosoite olli.aaltonen@hameenlinna.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hameenlinna.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=262802&tpk=2179248d-432d-43d0-a935-82bf736a91c6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ryhmäkasvit kevääksi 2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HML/4778/02.08.03/2019
Hankinnan kuvaus

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne pyytää tarjouksia esikasvatettavista ryhmäkasveista ohessa olevan liitteen mukaisesti. Hankintamenettelynä on avoin menettely.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Puutarhatuotteet ja taimitarhan tuotteet. (03120000-8) Puutarhatuotteiden (UB06-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankinnassa noudatetaan voimassaolevaa lakia julkisista hankinnoista ja Hämeenlinnan kaupungin yleisiä sopimusehtoja (HMLYSE 2018 TAVARAT). Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin lainsäädännön mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää toimivaltaisen viranomaisen antama, enintään 3 kk vanha todistus siitä, että tavaratoimittaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa Suomen lainsäädännön mukaiset eläkevakuutusmaksut ja verot. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi -palveluun, niin voidaan yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen todeta tilaajavastuuraportin perusteella.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelyn kulku on seuraava: 1. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja HILMAssa 19.11.2019 2. Kysymysten esittäminen, maanantaina 25.11.2019 klo 12.00 mennessä ja niihin vastaaminen tiistaina 26.11.2019 klo 16.00 mennessä 3. Tarjousten jättäminen maanantaina 9.12.2019 klo 12.00 mennessä 4. Tarjousten avaaminen, tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 10.12.2019. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta. 6. Tarjousten vertailu 10.12.2019 7. Ilmoitetaan voittaneelle tarjoajalle ja muille tarjoajille kilpailutuksen lopputulos 8. Toimitussopimuksen allekirjoittaminen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 12.00
Lisätietoja

Laatuvaatimukset: Kasvien tulee olla lajilleen ja lajikkeelleen tyypillisiä ja tarjouspyynnön mukaisia. Niiden tulee olla terveitä ja kasvultaan hyvinvoivia ,eivät nuutuneita tai venyneitä. Takuuehto: Jos viljely epäonnistuu jostain syystä ,niin toimittaja hankkii kustannuksellaan puuttuvan tuotteen. Toimitusehto: Kasvit toimitetaan tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen Hämeenlinnaan. Kuljetuksen kustannus sisältyy kasvien hintaan. Keväällä 2019 sovitaan toimittajan kanssa aikataulut. Tilaaja varaa mahdollisuuden tarkastaa viljelykset huhti-toukokuulla .

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin