«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy : Kalustehankinta

19.11.2019 08:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023853
Tarjoukset 12.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2029188-8
Yhteyshenkilö Susan With
Postiosoite Ratapihantie 13
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite susan.with@ptcs.fi
Internet-osoite (URL) http://www.haaga-helia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262296&tpk=477e8837-916c-42ec-8efe-53c661d6095b
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammattikorkeakoulu
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kalustehankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
262296
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Haaga-Helian tarvitsemat kalusteet. Hankinta koskee pääasiassa kalusteiden täydennyshankintoja, mutta voi kohdistua myös muunlaisiin kalustehankintoihin. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisissä liitteissä. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa mahdollisesta option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2020. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet. (39000000-2)
Päänimikkeistö
Huonekalut. (39100000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarkemmin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarkemmin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankintalain 100 §:n mukaisesti hankintayksikön on kuvattava kansallisessa hankinnassa käyttämänsä menettely. Hankinnassa käytetään menettelyä, joka muistuttaa hankintalain 32 §:n tarkoittamaa avointa menettelyä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Julkaisee hankintailmoituksen sekä asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 2. Avaa tarjoukset 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 4. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 5. Vertailee tarjoukset 6. Pyytää ja tarkastaa voittajien soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 7. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 8. Solmii hankintasopimukset voittajien kanssa Hankintasopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. OSATARJOUKSET SEKÄ VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Osatarjouksia ei sallita, koska sopimuksen toteuttaminen muodostuisi tällöin teknisesti hankalaksi. Eri osien sopimuskumppaneiden vastuiden ja velvollisuuksien yhteensovittaminen hankaloittaisi myös sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen. Myöskään vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. RINNAKKAISET TARJOUKSET Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoaja voi siten osallistua kilpailutukseen jättämällä ainoastaan yhden tarjouksen. Mikäli tarjoaja jättää useita keskenään rinnakkaisia tarjouksia, hylätään kyseisen tarjoajan kaikki tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin