«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Kaarinan kaupunki : Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö, uudiskohde, KVR-urakka

18.11.2019 16:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023846
Tarjoukset 15.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-023823
Hankinnan nimi
Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö, uudiskohde, KVR-urakka

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaarinan kaupunki
Y-tunnus 0133226-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaarinan kaupunki, tekninen lautakunta
Yhteyshenkilö Janne Lehtinen
Postiosoite Oskarinkatu 4. PL 12
Postinumero 20781
Postitoimipaikka KAARINA
Maa Suomi
Puhelin +358505018464
Sähköpostiosoite janne.lehtinen@kaarina.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kaarina.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=232083&tpk=8104f1d3-ba8f-48ed-bed1-bccf29b3014c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö, uudiskohde, KVR-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KNA/361/10.03.02.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee uuden perusopetus- ja esiopetusyksikön toteuttamista, siihen liittyvien piha- ja liikennealueiden sekä rakennelmien rakentamista. Rakennus tulee myöhemmin palvelemaan päivähoidon yksikkönä, tämä tulee huomioida suunnitteluratkaisussa. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää kohteen kaikki suunnittelualat kattavan suunnittelun, rakennusluvan hakemisen, rakentamisen, hankinnat, käyttöönoton ja muut vastuut, joita ei ole erikseen todettu urakkaohjelmassa kuuluvan rakennuttajan vastuulle. Urakka luovutetaan rakennuttajalle täysin käyttövalmiina. Rakennuspaikka sijaitsee Kaarinan Hovirinnassa osoitteessa Hoviherrankatu 4. 20780 Kaarina.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
4100000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kaarina (K202)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.1.2020 - 15.6.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tulee olla toteuttanut viiden viimeisen vuoden aikana (urakka vastaanotettu 1.12.2014 – 31.12.2019 välisenä aikana) vähintään yksi vastaavaa uudisrakennuskohde. Vastaavaksi kohteeksi luettavan kohteen tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot: - Kohteen pääkäyttötarkoitus on päiväkoti tai perusopetuksen koulurakennus - Kohde on toteutettu saman tasoisten rakennusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti, joita noudatetaan Suomessa. - Kohteen lopullinen urakkasumma (alv 0%) on ollut vähintään 2 000 000€ (kaksi miljoonaa euroa). - Urakoitsija on toiminut hankkeessa pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä vastannut hankkeessa suunnittelunohjauksesta. Jos ehdokas ei ole vastannut esitetyn referenssihankkeen suunnittelunohjauksesta tulee olla todistettavaa näyttöä kyvykkyydestä hankkeen suunnittelun ohjauksen suorittamiseen. Ehdokas todentaa vaatimuksen täyttymisen esittämällä: - referenssin vähintään yhdestä (1) talonrakennushankkeesta viimeisen viiden vuoden ajalta, jossa ehdokas on toiminut pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä vastannut suunnittelun ohjauksesta ja kohteen urakkasumma on ollut vähintään 2 000 000€ (alv 0%). Tai - RALA-pätevyyden 17.1 (b tai c) tai muulla em. RALA-pätevyyttä vastaavalla luotettavalla kolmannen osapuolen varmentamalla pätevyydellä. Ehdokas nimeää: - rakennushankkeen vastuulliseksi projektipäälliköksi henkilön, jolla on vähintään tehtävää vastaava rakennusalan korkeakoulututkinta (AMK tai ylempi) tai aiempi opistotasoinen tutkinto (rakennusmestari, insinööri) sekä vähintään viiden (5) vuoden työkokemus rakennusalalla projektipäällikkötasoisista tehtävistä - rakennushankkeen vastaavaksi työnjohtajaksi henkilön, jolla on vähintään tehtävää vastaava rakennusalan korkeakoulututkinta tai aiempi opistotasoinen tutkinto (rakennusmestari, insinööri, insinööri AMK tai ylempi) sekä vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus vastaavankokoisten hankkeiden vastaavan työnjohtajan tehtävistä - vastuullisen arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, jonka tulee täyttää vaativan suunnittelutehtävän vaativuusluokan pää- ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus, joka osoitetaan FISE:n pätevyydellä tai muulla luotettavalla selvityksellä. Pääsuunnittelijan tulee olla suunnitellut vähintään 2 000 000€ (alv 0%) arvoinen päiväkotihanke viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Hyväksyttävänä päiväkotihankkeena pidetään hanketta, joka on valmistunut ja tilaajan hyväksymä aikaisintaan 1.12.2014. Ehdokkaalla on laatujärjestelmä, joka vastaa RALA- ja/tai ISO 9001-laatusertifioinnin mukaista laatujärjestelmää tai muulla tavalla luotettavasti osoittaa toimijan laadunhallinnan. Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen, Alfa Rating vähintään A+. Tarjoavan yrityksen liikevaihto ylittää viimeisen kolmen tilikauden ajalta keskiarvona 4 500 000 € (neljämiljoonaa viisisataatuhatta).

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ehdokkaan tulee osallistumishakemuksensa yhteydessä toimittaa: - Referenssilomake täytettynä. Yksilöimättömiä referenssejä ei huomioida. - RALA pätevyystodistus tai vastaava. Tätä ei tarvita, jos soveltuvuusvaatimukset todennetaan referenssien avulla. Nimettyjen henkilöiden CV:t, joista käy ilmi henkilön osaaminen, koulutus ja kokemus. - Selvitys laatujärjestelmästä. Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating -raportti tai vastaava, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Tarjoajien, joiden Alfa Rating -luokitusta ei ole saatavissa Suomen Asiakastieto Oy:stä, tulee selvittää vakavaraisuutensta ja maksukykyisyytenstä muulla luotettavalla selvityksellä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.1.2020 12.00
Lisätietoja

Lisäkysymykset on toimitettavat 7 päivää ennen osallistumishakemusten jätön määräajan umpeutumista.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin