«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka : Kosmeettisten ja Mekaanisten ylä-ja alaraajaproteesien hankinta

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023842
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549870
Tarjoukset 07.01.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=262891&tpk=24fa0cae-1fa9-4949-bec4-de3c4dd444bc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:TIINA.OJALA@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postiosoite:Valto Käkelän katu 3
Postinumero:53130
Postitoimipaikka:Valto Käkelän katu 3
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kymenlaakson sosiaali.ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725901-5
Postiosoite:Kotkantie 41
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@carea.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.carea.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.phhyky.fi/fi/etusivu/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:Mannerhemintie 107
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:PL 671, 00029 HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaija Jokela
Sähköpostiosoite:kaija.jokela@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=262891&tpk=24fa0cae-1fa9-4949-bec4-de3c4dd444bc

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=262891&tpk=24fa0cae-1fa9-4949-bec4-de3c4dd444bc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kosmeettisten ja Mekaanisten ylä-ja alaraajaproteesien hankinta
Viitenumero:
HUS 222-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Potilaille (EA26-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS Logistiikka Hankintapalvelut pyytää tarjoustanne Kosmeettisten ja mekaanisten proteesien hankintaa koskevaan tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö käsittää koko hankintaprosessin sisältäen proteesin valmistamiseksi tarvittavat työvaiheet mitanotosta proteesin käyttöönottoon sekä tarvittavat yhteydenotot niin hoitavaan yksikköön kuin potilaaseen. Tarjouskilpailu käsittää: 1. yläraajaproteesit, 2. alaraajaproteesit sekä 3. rivitarjouksena pyydettävät erikoisproteesit. Huomioitavaa on, että tässä kilpailutuksessa kilpailutetaan ns. kosmeettiset ja mekaaniset ylä- ja alaraajaproteesit eli kilpailutus ei koske prosessoripohjaisia proteeseja. kts.II.2.4 kuvaus hankinnasta Kaikki yllä mainitut proteesit ryhmät tulevat hankinnassa mukana olevien yksiköiden käyttöön. Kukin hankintaan osallistuva taho määrittää palvelun käytön omalla toimialueellaan. Hankinta kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1), Excel- hintaliitteet (2,3,4 ja 5) sekä sopimusluonnoksessa (liite 6).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
HUS alue,Kosmeettiset ja mekaaniset proteesit
Osa nro:
1. HUS alue
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Potilaille (EA26-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla aikaisessa vaiheessa vuode-/kuntoutusosastolla valmistettava ensiproteesi tai myöhemmässä vaiheessa, tyngän muotouduttua valmistettava kehittyneempi proteesi. Samoin kyseessä voi olla myös jo pitkäaikainen proteesikäyttäjä, jonka proteesi vaatii uusimista (esim. avoterveydenhuollon palveluiden piirissä oleva asiakas). Eli huomioitava on, että tämä tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Ns. perinteistä jaottelua erikoissairaanhoito vs perusterveydenhuolto ei tässä tarjouspyynnössä ole vaan tämän tarjouspyynnön mukainen palvelu pitää sisällään sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (avoterveydenhuollon) proteesihankinnat sen mukaisesti, mikä on HUS alueen tarve. Tämän lisäksi tarjouspyyntö käsittää proteesien ylläpitoon liittyvät korjaustyöt, esim. yläosan uusinta. Vertailua varten tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot jokaiseen positioon Excel-tarjouslomakkeella (liite 2), jotka koskevat tarjottua proteesiryhmää (1 yläraajaproteesit) ja proteesiryhmää (2 alaraajaproteesit). Rivitarjouslomakkeelle koskien ryhmää (3) tarjoaja voi tarjota yhtä /useampaa/kaikkia positioita . Tarjoaja sitoutuu toimimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS alueella palvelukuvauksessa (liite 1) kuvattujen ehdottomien vaatimusten mukaisesti mukaisesti. Tarkempi tarjouskilpailun sisältö ja ehdottomat vaatimukset ovat kuvattuina tässä tarjouspyynnössä sekä sen olevassa Palvelukuvauksessa (liite1) ja Excel-hintaliite (liite 2) sekä Sopimusluonnos (liite 6).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

HUS varaa lisäksi oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. HUS päättää option käytöstä erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (EKSOTE),Kosmeettiset ja mekaaniset proteesit
Osa nro:
2. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (EKSOTE)
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Potilaille (EA26-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla aikaisessa vaiheessa vuode-/kuntoutusosastolla valmistettava ensiproteesi tai myöhemmässä vaiheessa, tyngän muotouduttua valmistettava kehittyneempi proteesi. Samoin kyseessä voi olla myös jo pitkäaikainen proteesikäyttäjä, jonka proteesi vaatii uusimista (esim. avoterveydenhuollon palveluiden piirissä oleva asiakas). Eli huomioitava on, että tämä tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Ns. perinteistä jaottelua erikoissairaanhoito vs perusterveydenhuolto ei tässä tarjouspyynnössä ole vaan tämän tarjouspyynnön mukainen palvelu pitää sisällään sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (avoterveydenhuollon) proteesihankinnat sen mukaisesti, mikä on Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (EKSOTEN) tarve. Tämän lisäksi tarjouspyyntö käsittää proteesien ylläpitoon liittyvät korjaustyöt, esim. yläosan uusinta. Prosessoripohjaisten proteesien yhteydessä kosmeettista tai mekaanista ylä- tai alaraajaproteesia voidaan käytetään ns. varaproteesina. Tällöin kosmeettinen tai mekaaninen ylä- tai alaraajavaraproteesi voidaan hankkia vastaavalta palveluntarjoajalta kuin prosessoripohjainen proteesi, myös tämän sopimuksen ulkopuolelta, jos ao proteesitoimittajalla ei ole voimassaolevaa sopimusta koskien kosmeettisia ja mekaanisia ylä- ja alaraajaproteeseja. Peruste tälle hankinnalle on se, että tällöin asiakkaan proteesikokonaisuuden hallinnointi on sekä asiakkaan että Palveluntoimittajan näkökulmasta huomattavan paljon helpompaa ja selkeämpää, kun molemmat proteesit tulevat yhdeltä palveluntoimittajalta. Vertailua varten tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot jokaiseen positioon Excel-tarjouslomakkeella (liite 3), jotka koskevat tarjottua proteesiryhmää (1 yläraajaproteesit) ja proteesiryhmää (2 alaraajaproteesit). Rivitarjouslomakkeelle koskien ryhmää (3) tarjoaja voi tarjota yhtä /useampaa/kaikkia positioita . Tarjoaja sitoutuu toimimaan Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri (EKSOTEN alueella palvelukuvauksessa (liite 1) kuvattujen ehdottomien vaatimusten mukaisesti mukaisesti. Tarkempi tarjouskilpailun sisältö ja ehdottomat vaatimukset ovat kuvattuina tässä tarjouspyynnössä sekä sen olevassa Palvelukuvauksessa (liite 1) ja Excel-tarjousliite (liite 3) sekä Sopimusluonnos (liite 6).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) varaa lisäksi oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) päättää option käytöstä erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (KYMSOTE), Kosmeettisten ja mekaanisten proteesit
Osa nro:
3. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä,
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Potilaille (EA26-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla aikaisessa vaiheessa vuode-/kuntoutusosastolla valmistettava ensiproteesi tai myöhemmässä vaiheessa, tyngän muotouduttua valmistettava kehittyneempi proteesi. Samoin kyseessä voi olla myös jo pitkäaikainen proteesikäyttäjä, jonka proteesi vaatii uusimista (esim. avoterveydenhuollon palveluiden piirissä oleva asiakas). Eli huomioitava on, että tämä tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Ns. perinteistä jaottelua erikoissairaanhoito vs perusterveydenhuolto ei tässä tarjouspyynnössä ole vaan tämän tarjouspyynnön mukainen palvelu pitää sisällään sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (avoterveydenhuollon) proteesihankinnat sen mukaisesti, mikä on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTEN) tarve. Tämän lisäksi tarjouspyyntö käsittää proteesien ylläpitoon liittyvät korjaustyöt, esim. yläosan uusinta. Vertailua varten tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot jokaiseen positioon Excel-tarjouslomakkeella (liite 4), jotka koskevat tarjottua proteesiryhmää (1 yläraajaproteesit) ja proteesiryhmää (2 alaraajaproteesit). Rivitarjouslomakkeelle koskien ryhmää (3) tarjoaja voi tarjota yhtä /useampaa/kaikkia positioita . Tarjoaja sitoutuu toimimaan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTEN) alueella palvelukuvauksessa (liite 1) kuvattujen ehdottomien vaatimusten mukaisesti mukaisesti. Tarkempi tarjouskilpailun sisältö ja ehdottomat vaatimukset ovat kuvattuina tässä tarjouspyynnössä sekä sen olevassa Palvelukuvauksessa (liite 1) ja Excel-tarjousliite (liite 4) sekä Sopimusluonnos (liite 6).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kymenlaakson sosiaali-ja tervesypalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE) varaa lisäksi oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Hankintayksikkö päättää option käytöstä erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY), Kosmeettiset ja mekaaniset proteesit
Osa nro:
4. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Potilaille (EA26-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla aikaisessa vaiheessa vuode-/kuntoutusosastolla valmistettava ensiproteesi tai myöhemmässä vaiheessa, tyngän muotouduttua valmistettava kehittyneempi proteesi. Samoin kyseessä voi olla myös jo pitkäaikainen proteesikäyttäjä, jonka proteesi vaatii uusimista (esim. avoterveydenhuollon palveluiden piirissä oleva asiakas). Eli huomioitava on, että tämä tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Ns. perinteistä jaottelua erikoissairaanhoito vs perusterveydenhuolto ei tässä tarjouspyynnössä ole vaan tämän tarjouspyynnön mukainen palvelu pitää sisällään sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (avoterveydenhuollon) proteesihankinnat sen mukaisesti, mikä on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) tarve. Tämän lisäksi tarjouspyyntö käsittää proteesien ylläpitoon liittyvät korjaustyöt, esim. yläosan uusinta. Vertailua varten tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot jokaiseen positioon Excel-tarjouslomakkeella (liite 5), jotka koskevat tarjottua proteesiryhmää (1 yläraajaproteesit) ja proteesiryhmää (2 alaraajaproteesit). Rivitarjouslomakkeelle koskien ryhmää (3) tarjoaja voi tarjota yhtä /useampaa/kaikkia positioita . Tarjoaja sitoutuu toimimaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) alueella palvelukuvauksessa (liite 1) kuvattujen ehdottomien vaatimusten mukaisesti mukaisesti. Tarkempi tarjouskilpailun sisältö ja ehdottomat vaatimukset ovat kuvattuina tässä tarjouspyynnössä sekä sen olevassa Palvelukuvauksessa (liite 1) ja Excel-tarjousliite (liite 5) sekä Sopimusluonnos (liite 6).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä(PHHYKY) varaa lisäksi oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Hankintayksikkö päättää option käytöstä erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.1.2020 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.1.2020 14:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. tarjoukset pyritään avaamaan samana päivän kuin tarjousten määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoiukset eivät ole sallittuja. RINNAKKAISET TARJOUKSET Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon: OSA 1: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS OSA 2 Etelä- Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksote, OSA 3 Kymenlaaksonsosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KYMSOTE) sekä OSA 4 Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2019
«« Takaisin