«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjanmaan ELY-keskus : Uravalmennus, Keski-Pohjanmaa

18.11.2019 14:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023831
Tarjoukset 9.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjanmaan ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Nysand Ann-Helen
Postiosoite PL131
Postinumero 65101
Postitoimipaikka VAASA
Maa Suomi
Puhelin +358295028604
Sähköpostiosoite ann-helen.nysand@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262649&tpk=b14384c6-1ba7-4b4a-8e92-a1645443463e
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Uravalmennus, Keski-Pohjanmaa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POHELY/381/2019
Hankinnan kuvaus

Uravalmennus, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue. Painopiste Kokkola (arviolta 85 % palvelusta), Kaustisen (arviolta 15 % palvelusta). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä valmennusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että valmennus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät kustannukset sisällytetään valmennuksen hintaan. Ostopalvelun perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia hankinnan tekohetkellä voimassaolevia lakeja ja ohjeita: Ostopalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta, (1397/2016), tilaajavastuulakia (1233/2006) ja lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017). TEM on järjestänyt valmennukseen osallistuville ryhmävastuuvakuutuksen (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 4 luku 11 §). Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mitä valtionavustuksia tarjoaja saa ko. palvelun tuottamiseen. Palvelun tuottaja ei saa saada palkkatukea, sen henkilön palkkakustannuksiin joka tuottaa hankintasopimuksessa yksilöityä palvelua. Ostopalveluhankinnoissa ELY-keskus varaa itselleen ja TE-toimistoon oikeuden neuvotella hankintasopimuksen yksityiskohdista. Ostopalvelun järjestäjä on velvollinen antamaan työ- ja elinkeinoviranomaisille kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten. Työ- ja elinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkistaa hankintahinnan maksatusta koskevat tiedot ostopalvelun järjestäjän kirjanpidosta. Palvelujen tuottajalla ei ole oikeutta vaatia ELY-keskukselta korvausta tarjouksen tekemisestä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin