«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaupunkiympäristö : Karistonselän asuinalueen rakentaminen

18.11.2019 14:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023830
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaupunkiympäristö
Y-tunnus 0149669-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kunnallistekniikka
Yhteyshenkilö Jani Tuhkanen
Postiosoite Askonkatu 2
Postinumero 15100
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358505594102
Sähköpostiosoite jani.tuhkanen@lahti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lahti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=260519&tpk=3230376d-12fd-41d0-bae0-caee1ea222c2
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Karistonselän asuinalueen rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
260519
Hankinnan kuvaus

Lahden kaupungin Kaupunkiympäristön kunnallistekniikka pyytää urakkatarjoustanne asiakohdassa mainitusta urakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohde sijaitsee Lahden kaupungin Kolavan kaupunginosassa, tavoitteena on rakentaa kunnallistekniikka täysin /osin valmiiksi laatuvaatimukset täyttävä lopputulos annetussa aikataulussa toteutettuna. Urakan tarkempi sisältö ja urakkarajat on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lahti (K398)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalta ja hankkeeseen nimettäviltä henkilöiltä vaadittavat kelpoisuusehdot on esitetty tarjouslomakkeella Tarjouslomake 1 kelpoisuusehdot. Palveluntuottaja vakuuttaa tämän dokumentin mukaisten vähimmäisvaatimuksen täyttymisen tarjouspalvelu.fi syöttämällä ”kyllä" kohtaan yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot. Dokumenttion liitettävä tarjoukseen. Tilaaja tarkistaa näiden ehtojen täyttymisen ennen hintatarjouksen avaamista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Liitteenä olevan Tarjouslomake 1_kelpoisuus

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä muulle kielelle. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjous tulee laatia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin