«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Leijona Catering Oy : Työterveyshuollon palvelut

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023827
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549766
Tarjoukset 20.12.2019 klo 07.59 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254706&tpk=876abb91-4aa3-4fb0-9854-888be0660187

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Leijona Catering Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2449777-9
Postiosoite:Viestikatu 7 b
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Parviainen
Sähköpostiosoite:hankinnat@leijonacatering.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://leijonacatering.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254706&tpk=876abb91-4aa3-4fb0-9854-888be0660187

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=254706&tpk=876abb91-4aa3-4fb0-9854-888be0660187
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ruokapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työterveyshuollon palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut ja työterveyshuollon yleis- ja erikoislääkäritasoiset sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelut Leijona Cateringin henkilöstölle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut sekä työterveyshuollon yleis- ja erikoislääkäritasoiset sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelut. Sopimuksen tavoitteena on taata laadukkaat työterveyshuollon palvelut Leijona Cateringin omalle henkilöstölle ennaltaehkäisevällä otteella kustannustehokkaasti. Tarjottavien palvelujen tulee tukea henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja suunnitelmallisesti koko sopimuskauden ajan. Työterveyslääkäri johtaa kaikkia hoitoketjuja, kuten eläke- ja tapaturmavakuuttamisen piiriin kuuluvaa diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutustoimia (sekä lääkinnällinen että ammatillinen), jossa yritys tai yrityksen ottama vakuutus tai hallinnoima sairauskassa on maksajana. Leijona Cateringin henkilöstömäärä on noin 500 henkilöä ja toimipisteet sijaitsevat ympäri Suomea. Tarkempi kuvaus Leijona Cateringin toimipisteistä ja niiden sijainneista löytyy liitteestä 1. Leijona Cateringin tavoitteena on turvata yhdessä työterveyshuollon kanssa työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö. Tätä tavoitellaan muun muassa panostamalla työhön liittyvien työterveysvaarojen ja -haittojen ehkäisyyn sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpidolla, parantamisella ja seurannalla työuran eri vaiheessa. Työkykyjohtamisen tueksi työterveyshuollon toimija toimittaa työkalun, jota käyttävät ravintoloiden esimiehet, Leijona Cateringin henkilöstöhallinto, sekä työterveyshuolto yhteistoiminnassa. Toimittaja myös vastaa Leijona Cateringin henkilöstön henkilötietojen ylläpitämisestä järjestelmässään, johon Leijona Cateringin määritellyillä henkilöillä on näkymä. Hankintayksikön arvioimat volyymit hankittavista tuotteista ja niiden määristä ovat esitetty hankinnan kohteen kriteereissä. Todelliset, sopimuskaudella hankittavat tuotemäärät voivat poiketa esitetyistä määristä. Leijona Catering ei voi sitoutua esitettyihin hankintamääriin, vaan ne tulee ymmärtää tarjouksen tekoa ja hinnoittelua sekä hinnoittelun tarkistusmenettelyä helpottavina tietoina. Ostaja pidättää oikeuden lisätä toimipisteitä tämän kilpailutuksen voittaneen tarjoajan kanssa solmittavan hankintasopimuksen ehtojen piiriin. Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan palvelut kaikkiin Leijona Cateringin toimipisteisiin. Leijona Catering Oy:llä on hoitokuluvakuutus, joka kattaa erikoislääkäritasoiset hoidot ja tutkimukset liittyen työntekijöiden ennaltaehkäisevään toimintakyvyn ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon. Hoitokuluvakutuuksen piirin kuuluvat tarkempi palvelusisältö määritellään yhteistyössä Toimittajan kanssa käyttöönottovaiheessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.12.2019 07:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.12.2019 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2019
«« Takaisin