«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Samsung natiiviröntgenlaitteiden detektorien päivitys HUS Kuvantamisen toimipisteisiin.

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023811
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-549545

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa-Matti Rauhu
Puhelin:+358 406418466
Sähköpostiosoite:vesa-matti.rauhu@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Samsung natiiviröntgenlaitteiden detektorien päivitys HUS Kuvantamisen toimipisteisiin.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Röntgenlaitteet. (33111000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Samsung natiiviröntgenlaitteiden detektorien päivitys HUS Kuvantamisen toimipisteisiin.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 305000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS Kuvantamisen eri toimipisteisiin on aiemmin hankittu Samsungin valmistamia suoradigitaalisia natiiviröntgenkuvauslaitteistoja. Hankintoja on toteutettu useaan HUS Kuvantamisen toimipisteeseen muun muassa Jorvin, Peijaksen, Tikkurilan, Raaseporin, Hyvinkään ja Kirurgisen sairaalan toimipisteisiin. Hankitut laitteistot ovat osittain rikkoutuneet ja näiden ongelmien tuottaman kuvanlaadun aleneman korjaamiseksi HUS Kuvantamisen on uudistettava mainituissa laitteissa olevia osia. Suurimmassa osassa laitteistoja tulee vaihtaa natiiviröntgenlaitteen ns. detektoriosa, jonka vaihtaminen palauttaa rikkoutuneen laitteen tuottaman kuvanlaadun suoradigitaaliselta natiiviröntgenlaitteelta oletetulle tasolle.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Samsung natiiviröntgenlaitteiden detektorien päivitys HUS Kuvantamisen toimipisteisiin.

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
15.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sonar Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2353862-0
Postitoimipaikka:02201 Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sonar@sonar.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:305000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:305000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Samsungin valmistamissa röntgenlaitteissa voidaan käyttää ainoastaan Samsungin valmistamia detektoreita. Laitteisiin ei voida yhteensopivuuden ja laitteen teknisen toiminnan vuoksi asentaa jonkin toisen valmistajan tuottamia suoradigitaalisia detektoreita. Sonar Oy on Samsung -röntgenlaitteiden (ml. detektorien) maahantuoja Suomessa. Näin ollen Sonar Oy on ainoa mahdollinen toimittaja Samsung detektorien päivitystä tehtäessä. Tämän syyn takia vain Sonar Oy voi toteuttaa hankinnan eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Hankintayksikkö katsoo, että kuvatussa tilanteessa hankinnan toimittajaksi on mahdollista valita vain yksi toimittaja, Sonar Oy. Näin ollen edellä kuvatun lainkohdan tarkoittama suorahankinaperuste on nyt toteutettavan hankinnan osalta olemassa ja hankinta voidaan toteuttaa hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 -kohdan perusteella suorahankintana Sonar Oy:ltä.

«« Takaisin