«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Yhteishankintakoulutukset teknologiateollisuuden alalle

19.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023808
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 224-550432

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postinumero:80100
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yhteishankintakoulutukset teknologiateollisuuden alalle
Viitenumero:
POKELY/255/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen teknologiateollisuuden alan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on perustaa kilpailutuksen tuloksena dynaaminen toimittajarekisteri teknologiateollisuuden alalle (liite 2) vuosille 2019 (syksy) - 2021. Lisäksi varataan mahdollisuus yhteen 2 vuoden mittaiseen optiokauteen. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §, 1 mom. kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 390000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen teknologiateollisuuden alan yritysten/työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kuvaus yhteishankintakoulutuksista on liitteessä 1. Hankinnan tavoitteena on perustaa dynaaminen toimittajarekisteri teknologiateollisuuden alalle (liite 2), johon hyväksytään kaikki tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja tarjouspyynnössä esitetyt muut kriteerit täyttävät tarjoajat. Dynaaminen toimittajarekisteri perustetaan vuosille 2019 (syksy) ja 2021. Lisäksi siihen sisällytetään mahdollisuus yhteen kahden vuoden optiokauteen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301434

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
109868/2019
Nimi:
Yhteishankintakoulutukset teknologiateollisuuden alalle

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Karelia-Ammattkorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI24543771
Postiosoite:Tikkarinne 9
Postinumero:80200
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 503119167
Sähköpostiosoite:anne.prepula@karelia.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Opiframe Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI23920440
Postiosoite:Yrttipellontie 1
Postinumero:90230
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
Puhelin:+358 405782411
Sähköpostiosoite:jyrki.nieminen@opiframe.com
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Piipa Training Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2467867-6
Postiosoite:Mulontie 3-5
Postinumero:80330
Postitoimipaikka:REIJOLA
Maa:Suomi
Puhelin:+358 405910471
Sähköpostiosoite:vesa.pelkonen@sandler.com
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:PLM Group Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1446694-4
Postiosoite:Puutarhakatu 53
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Puhelin:+358 207809575
Sähköpostiosoite:paivi.saarinen@plmgroup.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Yrittäjäopisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:02088501
Postiosoite:Kauppatie 109
Postinumero:62200
Postitoimipaikka:Kauhava
Maa:Suomi
Puhelin:+358 505232648
Sähköpostiosoite:sanna.moller-aaltonen@syo.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:TSI Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI18022574
Postiosoite:Suolakivenkatu 11 A 7
Postinumero:00810
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 449877105
Sähköpostiosoite:timo.jamia@tsifinland.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vendacon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2620839-5
Postiosoite:Länsikatu 15
Postinumero:80110
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 505421672
Sähköpostiosoite:otto.kuivalainen@vendacon.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:390000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Postiosoite:PL 69
Postinumero:80100
Postitoimipaikka:Joensuu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Internet-osoitehttp://www.ely-keskus.fi
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kuuluu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityispalveluiden hankintaan (hankintalaki (1397/2016) 25 §, 1. mom. kohta 3). Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikana ilmenevät erimielisyydet ratkaistaan liitteenä olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2019
«« Takaisin