«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto : Hangon kaupungin katuvalojen uudisrakennus ja saneeraustöistä

18.11.2019 12:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023805
Tarjoukset 7.1.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto
Y-tunnus 0103166-9
Yhteyshenkilö Hannu Simelius
Postiosoite Santalantie 2
Postinumero 10960
Postitoimipaikka Hanko
Maa Suomi
Puhelin +358405815065
Sähköpostiosoite hannu.simelius@hanko.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hanko.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanko?id=256685&tpk=9e19b78e-e726-4b7d-8856-d0695e2419ea
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hangon kaupungin katuvalojen uudisrakennus ja saneeraustöistä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
256685
Hankinnan kuvaus

Työssä uusitaan Hangon kaupungin alueella katuvalaistusta eri asteisesti tilaajan omien suunnitelmien mukaan. Palveluun saattaa kuulua myös muita yleisille alueille kohdistuvia sähkötöitä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Katuvalojen asennustyöt. (45316110-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hanko (K078)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
29.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaadittavat todistukset on esitetty tarjouspyyntöasikirjoissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Työtä suoritetaan kuntatekniikan työnjohdon erillisestä tilauksesta kaupungin eri alueille uusittavissa katuvalokohteissa. Työssä vaihdetaan lähinnä vanhoja elohopeavalaisimia uudemman direktiivin vaativiin valaisin tyyppeihin, vaihdetaan vanhoja valotolppia uusiin sekä suoritetaan verkoston muita ylläpidon korjauksia. Työtä pyritään tekemään erikseen tilaajan ilmoittamissa erissä pääosin roudattomana aikana muun kaupunkirakentamisen aikataulut huomioiden. Pelkät lampunvaihdot suorittaa kaupunki omalla kalustollaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.1.2020 12.00
Lisätietoja

Kaupunki tekee omana työnä urakkaan liittyvät kaivu- ja täyttötyöt sekä mittaa tarvittavat tarkkeet työn lopussa. Ulkopuolista urakkatyötä tehdään vain kaupungin erillisestä tilauksesta. Sähköurakoitsija on kaikissa näissä toimeksiannoissa päätoteuttaja. Valitun toimittajan kanssa tehdään sopimus ennen töiden aloittamista

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Hangon kaupunki Tekninen lautakunta
Postiosoite Santalantie 2
Postinumero 10900
Postitoimipaikka Hanko
Maa Suomi
Puhelin +358 1922031
Sähköpostiosoite kirjaamo@hanko.fi
«« Takaisin